• Nanotechnologia na Śląsku
  Nanotechnologia wyznacza trendy współczesnej nauki, jest ważnym elementem rozwoju przemysłu i stanowi obecnie cenne źródło technologicznych inspiracji.

 • Cele klastra
  Głównym celem Klastra jest wspieranie na Śląsku rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego.

Forum Biznes – Nauka. Obserwatorium NANO jako droga do innowacji

Forum Biznes – Nauka

Obserwatorium NANO jako droga do innowacji

O zacieśnieniu współpracy pomiędzy jednostkami badawczo-naukowymi a przedsiębiorcami w obszarze nanotechnologii i nanomateriałów oraz popularyzacji wiedzy na temat potencjału technologicznego województwa rozmawiali w dniu dniu 15.04.2015 r. w Willi Goldsteinów członkowie Śląskiego Klastra Nano, przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Metali Nieżelaznych, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PANoraz Miasto Katowice.Było to jednocześnie pierwsze spotkanie Regionalnego Specjalistycznego Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów. Inicjatorami Obserwatorium są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Fundacją NANONET, Instytut Metali Nieżelaznych, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN.

Powstanie Obserwatorium Nano zostało zainicjowane przez Urząd Marszałkowski, a reprezentowane było na spotkaniu przez Panią Marszałek Gabrielę Lenartowicz, która przedstawiła ideę obserwatoriów specjalistycznych i podkreśliła znaczenie jakie dla rozwoju i przyszłości naszego regionu mają nowe technologie oraz szeroko rozumiana innowacja. Pani Marszałek zapewniła, iż rozwój specjalistycznych obserwatoriów jest istotnym elementem strategii innowacji przyjętej przez Urząd Marszałkowski. Rozwój nanotechnologii w naszym województwie w znaczący sposób zmienia wizerunek regionu oraz daje szanse na dynamiczny rozwój firm, a co za tym idzie zmniejszenie bezrobocia.prezeydent

Prezydent Miasta Marcin Krupa powitał uczestników spotkania i życzył zgromadzonym owocnych dyskusji. Prezydent podkreśłił fakt, iż Miasto od 2013 roku jest aktywnym członkiem Klastra Nano. Władzom Miasta zależy by Klaster oraz Obserwatorium rozwijały się, gdyż przekłada się to na wizerunek miasta, stawiającego na rozwój innowacyjnej gospdarki opartej na wiedzy. Miasto Katowice, obejmujące swoim patronatem wydarzenia związane z promocją nanotechnologii, potwierdza tym samym, że jest „stolicą“ polskiej nanotechnologii, miejscem, w którym spotykają się ludzie z całego kraju związani z tą dziedziną nauki i biznesu.

Prezentacje miały charakter praktyczny i zoorientowane były na przedstawienie pełnej oferty usług badawczych na rzecz firm. W pierwszej częsci spotkania swoją ofertę naukowo-badawczą przedstawiały kolejno :

 • Uniwersytet Ślaski
 • PAN
 • Instytut Metali Nieżelaznych
 • Fundacja Nanonet i Śląski Klaster Nano

Po przerwie głos zabrały przedsiębiorstwa, które prezentowały profil firmy oraz innowacyjne produkty :

 • Prevac
 • 3D-Nano
 • EX.T
 • Wratislavia Ventures
 • TUV Sud

nanoobserwatorium1Po prezentacjach i przerwie na lunch uczestnicy spotkania przeprowadzili rozmowy networkingowe, rozmawiono głównie o możliwościach prowadzenia wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych dotyczących nanotechnologii. Spotkanie pokazało, że zarówno przed jednostkami badawczymi zajmującymi się nanotechnologią, jak i firmami otwierają się ogromne możliwości współpracy.

W spotkaniu wzięło udział ponad 50 osób reprezentujących biznes, naukę, firmy otoczenia biznesu.

Powołanie Śląskiego Klastra Nano, a ostatnio Specjalistycznego Obserwatorium Nanotechnologii służy stworzeniu platformy współpracy przedsiębiorców, instytucji naukowych, administracji publicznej i organizacji wsparcia biznesu na rzecz zwięnanoobserwatorium2kszenia znaczenia nanotechnologii w kształtowaniu przyszłego wymiaru gospodarczego i innowacyjnego Śląska. Prezydent Marcin Krupa podkreślał, iż rozwój przedsiębiorczości na Śląsku opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego w dziedzinie nanotechnologii jest obecnie jedną z głównych misji Miasta. Zadanie to będzie realizowane m.in. poprzez inicjowanie współpracy z organami władzy i administracji publicznej na rzecz przyjęcia nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych i finansowych sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii. Misją Fundacji Nanonet jest dodatkowo budowanie w świadomości społecznej wizerunku Śląska, jako regionu stawiającego na rozwój nanonauk i nanogospodarki.