• Nanotechnologia na Śląsku
  Nanotechnologia wyznacza trendy współczesnej nauki, jest ważnym elementem rozwoju przemysłu i stanowi obecnie cenne źródło technologicznych inspiracji.

 • Cele klastra
  Głównym celem Klastra jest wspieranie na Śląsku rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego.

Pionierska inicjatywa „Smart Lab" po raz pierwszy w Województwie Śląskim

TBG NAN SKN EEN

Mamy przyjemność poinformować państwa o pierwszym w województwie „Smart Labie” stanowiącym pionierską inicjatywę, skierowaną specjalnie do członków Śląskiego Klastra Nano, której celem jest:

 • ocena potencjału rozwojowego branży „nano”, w którą Państwa firma się wpisuje, i możliwości jej wsparcia przez sektor publiczny;
 • dyskusja na temat branżowych trendów rynkowych i technologicznych;
 • wypracowanie średniofalowej wizji rozwoju dla omawianego tematu.

Spotkanie organizują koordynator Śląskiego Klastra Nano Fundacja NANONET wraz z Bankiem Światowym oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Firmy uczestniczące w Smart Labie mogą liczyć na następujące korzyści:

 • Mieć wpływ na politykę innowacyjną poprzez wskazanie obszarów priorytetowych (w zakresie obecnych inteligentnych specjalizacji oraz przyszłych), na których powinno koncentrować się wsparcie publiczne (np. nanotechnologie);
 • Poznanie profesjonalnych partnerów do współpracy (firmy, jednostki B+R, instytucje otoczenia biznesu) i oferowanych przez nich usług;
 • Pogłębienie wiedzy na temat swojego obszaru aktywności biznesowej, w tym jego mocnych i słabych stron (SWOT) oraz kluczowych czynników sukcesu. Jednym z elementów procesu może być opracowanie przez zewnętrznego konsultanta analizy rynkowo-technologicznej dla Państwa branży;
 • Uzyskanie informacji na temat źródeł finansowania dla Państwa branży.

W „Smart Labie” wezmą udział wytypowane firmy, docelowo nie więcej niż 15 osób, w tym do 8 szefów firm z branży nano, 1-2 naukowców, 1-2 przedstawicieli instytucji wsparcia biznesu, oraz 1-2 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego. Bank Światowy będzie moderatorem spotkania.

Pierwsze spotkanie „Smart Labu” odbędzie się w Willi Goldsteinów w Katowicach 17 września br. w godz. 9:00-13:00. Gospodarzem miejsca jest miasto Katowice. Spotkanie będzie zorganizowanie w stylu biznesowym.

Więcej szczegółów na temat Smart Lab, jego organizacji, celów, korzyści, znajdą Państwo TUTAJ.

Po spotkaniu i przerwie na lunch odbędzie się szkolenie dotyczące finansowania projektów w ramach programu Horyzont 2020, które przeprowadzi Enterprise Europe Network - Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju.