• Nanotechnologia na Śląsku
    Nanotechnologia wyznacza trendy współczesnej nauki, jest ważnym elementem rozwoju przemysłu i stanowi obecnie cenne źródło technologicznych inspiracji.

  • Cele klastra
    Głównym celem Klastra jest wspieranie na Śląsku rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego.

Firma Spektrochem przystąpiła do Klastra

spektrochemNowym członkiem Klastra został Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Farb, Klejów i Polimerów SPEKTROCHEM. Jest to specjalistyczne laboratorium badawczo-technologiczne zajmujące się opracowywaniem technologii wytwarzania surowców do produkcji wyrobów malarskich (m.in. syntezami dyspersji polimerowych, środków pomocniczych, itp.), technologii wytwarzania wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych farb, lakierów, emalii, niektórych klejów, dyspersyjnych mas tynkarskich oraz prowadzeniem wszelkich badań laboratoryjnych w kierunku oceny właściwości farb i powłok. Posiada nowoczesne doskonale wyposażone laboratorium badawcze, organizuje szkolenia dla technologów i laborantów, konferencje, sympozja, itp. Specjalizuje się w prowadzeniu badań aplikacyjnych surowców, szczególnie pod kątem ich selekcji do układów wodnych i rozpuszczalnikowych celem optymalizacji technologii produkcji, kosztu wsadu, zniwelowania interakcji między surowcami, itp.

Firma wykonuje badania laboratoryjne – oceny zgodności z normami oraz pojedyncze badania parametrów wyrobów malarskich i powłok zgodnie ze znormalizowanymi metodami badawczymi (m.in. badania reologiczne, starzeniowe, fizykomechaniczne, itp.) Posiada bardzo duże doświadczenie w zakresie wdrożeń opracowanych technologii jak również modyfikacji istniejących, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Jest wiodącą w Polsce i Europie jednostką badawczo-technologiczno-wdrożeniową, której klientami są zakłady chemiczne produkujące surowce oraz producenci wyrobów malarskich wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych.