• Nanotechnologia na Śląsku
    Nanotechnologia wyznacza trendy współczesnej nauki, jest ważnym elementem rozwoju przemysłu i stanowi obecnie cenne źródło technologicznych inspiracji.

  • Cele klastra
    Głównym celem Klastra jest wspieranie na Śląsku rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego.

Spotkanie NANO - networkingowe 24.10.2017

Spotkanie  w ramach projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (SO RIS w PPO)

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w drugim już w tym roku spotkaniu nano - networkingowym realizowanym w ramach projektu SO RIS. Podczas spotkania będziecie mogli Państwo zapoznać się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami sprzętu badawczego stosowanego w szeroko pojętej branży nanotechnologicznej. Spotkanie odbędzie się w dniu 24 października 2017 roku w budynku wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w sali 561. Podczas spotkania zostania zaprezentowany progres w realizacji projektu SO RIS oraz najnowsze działania Śląskiego Klastra NANO.

AGENDA :
8:45 - 9:25 Rejestracja uczestników spotkania
9:25 - 9:30 Powitanie uczestników
9:30 - 9:50 Prezentacja Projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania oraz podsumowanie działań Śląskiego Klastra NANO
9:50 - 10.10 Stacja doświadczalna N-Lab z mikroskopem superrozdzielczym SEEC – sposób działania, zalety, aplikacje i ograniczenia
10:10 - 10: 30 Rozwiązania STED firmy Abberior Instruments – rozszerzenie funkcjonalności mikroskopów fluoroscencyjnych o moduł STED/FLIM
10:30 - 10:50 Mikroskopy typu Light Sheet – rozwiązania gotowe jak i konfigurowalne przez użytkownika
Przerwa kawowa
11:00 - 11:20 Oprogramowanie do obróbki i analizy zdjęć
11:20 - 12:00 Mikroskop Hydra BioAFM firmy Nanonics Instruments oraz inne urządzenia tej firmy do analiz i obrazowania TERS, NSOM, STORM.
12:00 -12:30 System SAXS BioXolver firmy Xenocs do automatycznej analizy struktury próbek biologicznych
12:30 -15:00 Networking

Rejestracja:TUTAJ

Spotkanie realizowane w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020