• Nanotechnologia na Śląsku
    Nanotechnologia wyznacza trendy współczesnej nauki, jest ważnym elementem rozwoju przemysłu i stanowi obecnie cenne źródło technologicznych inspiracji.

  • Cele klastra
    Głównym celem Klastra jest wspieranie na Śląsku rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego.

Pierwsze spotkanie robocze Śląskiego Klastra Nano

Dnia 20.03.2013 miało miejsce pierwsze spotkanie robocze członków Śląskiego Klastra Nanotechnologicznego. Spotkanie odbyło się w budynku Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (ŚMCEBI) w Chorzowie. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele większości członków niedawno powstałego konsorcjum. Spotkanie było prowadzone przez dr inż. Adama Szatkowskiego, prezesa Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET. Celem spotkania było zapoznanie się z oczekiwaniami członków oraz zapoznanie się i integracja.

Na początek zostało przypomniane wystąpienie posła Jerzego Ziętka w Sejmie RP, na którym pan poseł poinformował Wysoką Izbę o powstaniu Śląskiego Klastra Nano. (Wystąpienie to można obejrzeć w artykule niżej). Podczas spotkania zaprezentowali się nowi członkowie konsorcjum, czyli: Firmy Alvo, zajmującej się produkcją i sprzedażą artykułów medycznych i wyposażenia sal operacyjnych, Instytutu Technologii Bezpieczeństwa MORATEX z Łodzi, przygotowującego m. in. osłony personalne dla policji i BOR oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, będącego najstarszą i cieszącą się największym autorytetem organizacją dziennikarską w Polsce. Na spotkaniu zostały również omówione kwestie związane ze strukturą Klastra oraz omówiony został regulamin konsorcjum. Podczas spotkania każdy z członków miał możliwość zaprezentowania kierunków, w których chciałby się realizować w ramach Klastra w formie anonimowej ankiety. Przedstawiciele przyklejali karteczki z odpowiedziami na pytanie: „w jakie działania chciałbyś się zaangażować w ramach Klastra?” na tablicę. Następnie odpowiedzi zostały przeanalizowane a wnioski zaprezentowane uczestnikom. Dyskusje odbywały się w bardzo miłej i kulturalnej atmosferze. Fotorelacja z wydarzenia poniżej.

 


 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22