• Nanotechnologia na Śląsku
  Nanotechnologia wyznacza trendy współczesnej nauki, jest ważnym elementem rozwoju przemysłu i stanowi obecnie cenne źródło technologicznych inspiracji.

 • Cele klastra
  Głównym celem Klastra jest wspieranie na Śląsku rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego.

Zaproszenie do udziału w Misji Gospodarczej do Hesji w Niemczech

eenSerdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w misji gospodarczej do Frankfurtu nad Mennem organizowanej przez Biuro Enterprise Europe Network w Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o., wraz z EEN Hessen Trade and Invest GmbH we Frankfurcie. Misja odbędzie się w dniach 17.06-19.06.2015 r. w trakcie targów przemysłowych w Niemczech: Achema (www.achema.de).

Targi te skupiają wystawców i producentów zaawansowanych technologii, stanowiąc światowe forum inżynierii chemicznej, biotechnologicznej, procesów przemysłowych oraz platformę innowacyjnych rozwiązań. Są miejscem spotkań międzynarodowej sieci specjalistów i kadry kierowniczej. Udział w targach potwierdziło już niemal 3600 wystawców z całego świata.

W ramach wizyty planowane jest zwiedzanie GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung (www.gsi.de) – instytucji posiadającej unikatowy w skali świata akcelerator jonów ciężkich, zatrudniającej ponad 1300 pracowników oraz ok. 1000 naukowców, z którymi będzie można przeprowadzić rozmowy, nawiązać kontakty naukowe i biznesowe, a także zaprezentować własne osiągnięcia i projekty. Planowane jest również zwiedzanie firmy Oxford Instruments (www.oxford-instruments.com), jednego z największych producentów zaawansowanej aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej w badaniach fizyko-chemicznych, nanotechnologiach, a także w badaniach kosmicznych.

Misja gospodarcza jest doskonałą szansą na nawiązanie interesującej współpracy biznesowej, przemysłowej oraz naukowej z partnerami międzynarodowymi, w tym zwłaszcza z instytucjami i firmami niemieckimi, która w przyszłości może zaowocować wspólnymi przedsięwzięciami, projektami, bądź też możliwościami wspólnego aplikowania o fundusze z Unii Europejskiej.

Enterprise Europe Network zapewnia wsparcie w rezerwacji hotelu oraz organizacji misji we Frankfurcie – udział w targach, zwiedzanie firm.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać poprzez FORMULARZ REJESTRACYJNY na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 10 kwietnia 2015.

PROGRAM MISJI

Wszelkich informacji na temat misji udzielają pracownicy biura Enterprise Europe Network pod nr tel. 32 – 339 31 65/67 lub za pośrednictwem poczty e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN członkiem Klastra

cmpw

Do Śląskiego Klastra Nano dołączyło Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, które jest największą na Śląsku jednotką Polskiej Akademii Nauk prowadzącą interdyscyplinarne badania z zakresu nauki o materiałach polimerowych i węglowych. Centrum prowadzi działalność naukową w pięciu głównych tematach:

1. Materiały dla ochrony środowiska, biologii i biochemii.

2. Materiały biodegradowalne.

3. Materiały i tworzywa konstrukcyjne.

4. Materiały dla optoelektroniki i optyki nieliniowej.

5. Materiały i procesy mebranowe.

Działalność naukowa Centrum jest finansowana ze środków statutowych, a także licznych projektów pozyskanych w ramach krajowych oraz unijnych programów operacyjnych i funduszy celowych. Wiele projektów realizowanych w Centrum wykracza poza ramy nauki podstawowej i angażuje komercyjne podmioty gospodarcze wykorzystujące wyniki badań do tworzenia innowacyjnych rozwiązań i produktów.

CMPW PAN tylko w latach 2012-2014 uzyskało 5 patentów, w tym 2 patenty międzynarodowe, oraz dokonało 9 zgłoszeń patentowych, w tym 8 zgłoszen patentowych w UP RP. Centrum utworzyło spółkę spin off, za pomocą której dokonuje tranferu rozwiązań do przemysłu.

Zakres merytoryczny prac realizowanych w Centrum przedstwia się następująco:

1. Pracownia Materiałów Nano- i Mikrostrukturalnych:

 • Polimeryzacje żyjące i kontrolowane
 • Kontrolowane syntezy materiałów amfifilowych.
 • Synteza i badania właściwości polimerów gwieździstych i rozgałęzionych.
 • Samoorganizacja polimerów amfifilowych w środowisku wodnym, także polimerów o nieliniowej strukturze makrocząsteczki.
 • Polimery reagujące na bodźce środowiska ("smart polymers"), przede wszystkim w aspekcie zastosowań biomedycznych.

2. Pracownia Polimerowych Materiałów Biomedycznych:

 • Synteza nowych biodegradowalnych materiałów do zastosowań w medycynie i farmacji z wykorzystaniem nietoksycznych inicjatorów.
 • Synteza polimerów z pamięcią kształtu.
 • Biodegradowalne implanty, resorbowalne podłoza do hodowli tkankowych oraz systemy kontrolowanego uwalniania substancji leczniczych.
 • Resorbowalne stenty z pamięcią kształtu.

Strona internetowa Centrum: www.cmpw-pan.edu.pl

Konkurs Innowator Śląska 2014

innowator silesia

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego mają zaszczyt ogłosić siódmą edycję konkursu na najbardziej innowacyjne śląskie przedsiębiorstwo oraz instytucję sektora badawczo-rozwojowego:

Innowator Śląska 2014

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Enterprise Europe Network” oraz projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych, Poddziałanie 8.1.2 POKL pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego w ramach marki INNOSILESIA.

Fundacja NANONET nowym członkiem konsorcjum NANORA

nanora logo

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować Państwa, iż wraz z wkroczeniem w Nowy Rok 2015 Fundacja NANONET nawiązała współpracę i stała się członkiem konsorcjum NANORA (Nano Region Alliance).

Konsorcjum NANORA to sieć skupiająca podmioty publiczne, stowarzyszenia, klastry i jednostki naukowo-badawcze, m.in. GSI (Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH/ Instytut Badań Ciężkich Jonów w Darmstadt) z krajów Europy północno-zachodniej (Niemcy, Belgia, Francja, Wielka Brytania i Holandia).

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze stroną www.nanora.eu, gdzie znajdą Państwo więcej szczegółowych informacji, oraz do kontaktu z Fundacją NANONET wszystkich zainteresowanych możliwością nawiązania współpracy z konsorcjum NANORA.

Zapraszamy również do zapoznania się z ulotką (w języku angielskim).

Zaproszenie na Kongres Nanotechnologiczny w Niemczech

Nanotechnology congress

Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w kongresie Nanotechnology Congress & Expo, który odbędzie się we Frankfurcie w dniach od 11 - 13 sierpnia 2015r.  Poruszona tematyka będzie obejmowała 8 głównych zagadnień, dobranych tak by zaoferować Państwu poszerzenie wiedzy w zakresie najnowszych osiągnięć oraz nowych strategii rozwoju o zasięgu globalnym w dziedzinie nanotechnologii:

•    Zaawansowane nanomateriały
•    Nanomateriały: produkcja, metody charakteryzacji, narzędzia
•    Nanelektronika
•    Nanotechnologia: energia i środowisko
•    Nanotechnologia: w medycynie i dziedzinie nauk przyrodniczych
•    Nanotechnologia: bezpieczeństwo
•    Zastosowanie nanotechnologii
•    Nanometrologia

Więcej na stronie: http://nanotechnology.omicsgroup.com/

Poniżej zamieszczamy informację od organizatorów:

Nanotechnology Congress & Expo on Aug 11-13, 2015, Frankfurt, Germany. This scientific gathering guarantees that offering the thoughts and ideas will enable and secure you the theme “Exploring & Acquiring the advances in Nanotechnology”. It provides a premier technical forum for reporting and learning about the latest research and development, as well as for launching new applications and technologies.
Nanotechnology-2015 is comprised of 8 tracks designed to offer comprehensive sessions that address recent advancements and new strategies for development of global requirements.

•    Advanced Nanomaterials
•    Nanomaterials Fabrication, Characterization and Tools
•    Nanoscale Electronics
•    Nanotech for Energy and Environment
•    Nanotech in Life Sciences and Medicine
•    Nanotechnology safety
•    Nano Applications
•    Nanometrology

Zaproszenie do udziału w Kongresie Innowacji Polskich

Poniżej przekazujemy propozycję współpracy i możliwości promocji Państwa firm podczas Kongresu Innowacji Polskich:

Firmy zainteresowane wzięciem udziału w kongresie prosimy o kontakt na adres biura Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

"
Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na potrzeby informacyjne różnych interesariuszy (biznesu, nauki, administracji) rynku, w zakresie nowych technologii, rozwiązań oraz szeroko pojętych innowacji będzie miał miejsce w Krakowie, w dniu 10 marca 2015 r. Kongres Innowacji Polskich.

Wydarzenie to będzie połączeniem dyskusji polityczno-społecznej o roli innowacji i ich wadze w rozwoju gospodarki, o tym, co rozwojowi innowacji służy, a co przeszkadza, a także wykładów tematycznych oraz wystawy innowacyjnych firm i przedsięwzięć. Celem Kongresu jest promowanie polskich, stąd współorganizator medialny, innowacyjnych osiągnięć, cross sektorowa i branżowa wymiana informacji, wspomagająca i ułatwiająca zawiązywanie porozumień i konsorcjów naukowych, mających na celu prowadzenie wspólnych projektów B+R i pozyskanie dofinansowania.

Wszyscy uczestnicy Kongresu mogą liczyć na aktywną pomoc w zakresie promocji swoich rozwiązań, poszukiwania partnera biznesowego, naukowego i finansowania.

Kongres Innowacji Polskich ma zasięg ogólnopolski.

Organizatorami Kongresu Innowacji Polskich są:

Fundacja Małopolskie Centrum Transferu Technologii
Gazeta Wyborcza
EXPO Kraków i Targi w Krakowie
"

 

Zaproszenie do udziału w projekcie "Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych"

 Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty audytu innowacyjności - narzędzia przygotowanego z myślą o wdrożeniu innowacji, o zakupie technologii, o udziale w KSIkonkursach związanych z pozyskiwaniem środków unijnych. Jest to forma wsparcia dedykowana dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które nie są wykluczone z możliwości przyjęcia pomocy de minimis oraz posiadają siedzibę na terenie Polski. Nie jest to projekt skierowany jedynie dla firm o dużym stopniu zaawansowania technologicznego, ale dla wszystkich tych, które czują potrzebę wprowadzenia usprawnień funkcjonowania firmy.

Korzyści z udziału w projekcie:

 • Eksperckie doradztwo.
 • Profesjonalny dokument, który może zostać wykorzystany przy aplikacji o środki z Unii Europejskiej.
 • Rekomendacje usprawniające mające na celu poprawę funkcjonowania firmy.
 • Dogłębna diagnoza przedsiębiorstwa w zakresie, organizacyjnym, finansowym, technologicznym i innych.
 • Bezstronna ocena poszczególnych obszarów funkcjonowanie firmy.
 • Pomoc przy przygotowaniu profesjonalnej dokumentacji wdrożeniowej.
 • Analiza pozycji rynkowej.
 • Wsparcie przy wdrażaniu innowacji.
 • Możliwość bezpłatnego udziały w konkursie promującym innowacyjność przedsiębiorców „Innowacyjna firma roku”.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową projektu: www.ksi.gapr.pl, gdzie zamieszczone są bardziej szczegółowe informacje. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy już o bezpośredni kontakt:

Sylwia Pietrzyk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel: 32 339-31-79,
Magdalena Ilnicka – Majchrzak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel: 32 339-31-66.