• Nanotechnologia na Śląsku
    Nanotechnologia wyznacza trendy współczesnej nauki, jest ważnym elementem rozwoju przemysłu i stanowi obecnie cenne źródło technologicznych inspiracji.

  • Cele klastra
    Głównym celem Klastra jest wspieranie na Śląsku rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości Kobiet Członkiem Klastra

irpkFundacja "Instytut na rzecz przedsiębiorczości kobiet" - powstała w 2010 r. w Katowicach z inicjatywy kobiet - przedsiebiorców na rzecz wspierania przedsiebiorczosci i podnoszenia kwalifikacji zawodowych kobiet. Instytut został stworzony dla kobiet aktywnych, zmotywowanych do osiągania sukcesów. Fundacja łamie rozpowszechnione stereotypy, że wlasna dzialalnosc gospodarcza i stanowisko kierownicze jest przeznaczone dla mężczyzny. Dzieki Fundacji kobieta może zrealizowac swoje ambicje i marzenia oraz wykorzystać swoją pomysłowość i kreatywność na rzecz ciekawego projektu.

Poszukiwany partner w programie europejskim Horyzont 2020, "SME seeking a consortia in the field of microcapsule and nanoparticles"

a.bmp                           b.bmp

Szanowni Państwo,

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego uprzejmie informuje, iż firma hiszpańska Nanocapsulus SL poszukuje partnera w projekcie w ramach programu europejskiego Horyzont 2020. Firma ta oferuje nowoczesne rozwiązania w zakresie produkcji nanocząstek. Nanocapsulas jest przedsiębiorstwem założonym w 2011 roku. Firma jest silnie ukierunkowana na rozwijanie procesów przemysłowych oraz na wytwarzanie mikrokapsułek . Spółka posiada zakład produkcyjny zlokalizowany w regionie Murcja (Hiszpania). Oferuje swoje doświadczenie do konsorcjów projektowych albo jako partnera lub podwykonawcy w celu opracowania nowych nanocząstek i nanokapsułek.

Podsumowanie spotkania z dnia 14 kwietnia 2014

buzek sW dniu 14.04 2014 Śląski Klaster Nanotechnologiczny wraz z Miastem Katowice oraz Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych technologii zorganizował pierwsze na Śląsku Forum Gospodarcze dotyczące Rozwoju Kluczowych technologii Innowacyjnych w Regionie Śląskim w latach 2014-2020” Wśród zaproszonych przez Śląski Klaster NANO prelegentów znalazły się takie osoby jak Prof. Jerzy Buzek, który poprowadził pierwszą część spotkania, Pani Iwona Wendel – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Pani Minister przedstawiła prezentację pt: „Instrumenty wsparcia badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020” . Pani Anna Jedynak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przedstawiła Inteligentne specjalizacje w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, na zakończenie pierwszej części forum Profesor Ryszard Pregiel - prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii przedstawił prezentację „Główne obszary wsparcia rozwoju kluczowych technologii Innowacyjnych KET w Europie”.

Śląski Klaster Nano - Zaproszenie na Forum Gospodarcze

forum logos

Śląski Klaster Nano wraz z Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii IZTECH i Miastem Katowice serdecznie zapraszają 14 kwietnia br. do Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ul. Bankowa 11a na Forum Gospodarcze:

„Rozwój kluczowych technologii innowacyjnych w Regionie Śląskim w latach 2014 - 2020”

Szczegółowy harmonogram spotkania znajdą Państwo TUTAJ. Prosimy o potwierdzenie przybycia poprzez formularz rejestracyjny.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

 

Spotkanie Śląskiego Klastra Nanotechnologicznego

W dniu 12.03.2014 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych odbyło sie kolejne spotkanie członków Śląskiego Klastra NANO. Uczestnikami spotkania byli przede wszystkim przedstawiciele prawie trzydziestu przedsiębiorstw, wielu pracowników Uniwersytetu, jak również spora grupa studentów. Zanim doszło do wystąpienia głównego gościa, głos zabrało kilku prelegentów. Dyrektor Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką mgr Dariusz Laska mówił o tym, jak duże znaczenie wzajemny kontakt i współpraca pomiędzy środowiskiem uniwersyteckim, a obszarem przemysłu. Mgr Marta Margiel reprezentująca ŚMCEiB i Fundację EDU-RES przedstawiła prezentację dotyczącą potencjału badawczo-naukowego i rozwoju współpracy B+R.

Zaproszenie na wykład dr Olgi Koper pt. „Od laboratorium do przemysłu"

Szanowni Państwo, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna we współpracy ze Śląskim Klastrem Nano serdecznie zapraszają 12 i 13 marca br. do Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie na wykłady dr Olgi Koper pt. „Od laboratorium do przemysłu – przykład komercjalizacji nanotechnologii w USA”.

Dr Olga Koper jest absolwentką chemii Uniwersytetu Śląskiego, od lat rozwijającą swoją karierę naukową w Stanach Zjednoczonych w State Kansas University, NanoScale Corporation oraz Battelle Memorial Institute oraz lauretką nagrody Białego Domu dla Innowatorów Imigrantów. Wykładowi, który odbędzie się w dniu 12.03.2013 towarzyszyć będą prezentacja Śląskiego Klastra Nano oraz wystąpienia dotyczące możliwości współpracy firm z Uniwersytetem, możliwości uzyskania dofinansowania projektów transatlantyckich oraz szans dla przedsiębiorstw w perspektywie Horyzontu 2020. Przewidzieliśmy również spotkanie networkingowe

Szczegółowy harmonogram spotkania znajdą Państwo TUTAJ.

Prosimy o potwierdzenie przybycia poprzez FORMULARZ REJESTRACYJNY.