• Nanotechnologia na Śląsku
  Nanotechnologia wyznacza trendy współczesnej nauki, jest ważnym elementem rozwoju przemysłu i stanowi obecnie cenne źródło technologicznych inspiracji.

 • Cele klastra
  Głównym celem Klastra jest wspieranie na Śląsku rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego.

Spotkanie Śląskiego Klastra Nanotechnologicznego

W dniu 12.03.2014 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych odbyło sie kolejne spotkanie członków Śląskiego Klastra NANO. Uczestnikami spotkania byli przede wszystkim przedstawiciele prawie trzydziestu przedsiębiorstw, wielu pracowników Uniwersytetu, jak również spora grupa studentów. Zanim doszło do wystąpienia głównego gościa, głos zabrało kilku prelegentów. Dyrektor Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką mgr Dariusz Laska mówił o tym, jak duże znaczenie wzajemny kontakt i współpraca pomiędzy środowiskiem uniwersyteckim, a obszarem przemysłu. Mgr Marta Margiel reprezentująca ŚMCEiB i Fundację EDU-RES przedstawiła prezentację dotyczącą potencjału badawczo-naukowego i rozwoju współpracy B+R.

Zaproszenie na wykład dr Olgi Koper pt. „Od laboratorium do przemysłu"

Szanowni Państwo, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna we współpracy ze Śląskim Klastrem Nano serdecznie zapraszają 12 i 13 marca br. do Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie na wykłady dr Olgi Koper pt. „Od laboratorium do przemysłu – przykład komercjalizacji nanotechnologii w USA”.

Dr Olga Koper jest absolwentką chemii Uniwersytetu Śląskiego, od lat rozwijającą swoją karierę naukową w Stanach Zjednoczonych w State Kansas University, NanoScale Corporation oraz Battelle Memorial Institute oraz lauretką nagrody Białego Domu dla Innowatorów Imigrantów. Wykładowi, który odbędzie się w dniu 12.03.2013 towarzyszyć będą prezentacja Śląskiego Klastra Nano oraz wystąpienia dotyczące możliwości współpracy firm z Uniwersytetem, możliwości uzyskania dofinansowania projektów transatlantyckich oraz szans dla przedsiębiorstw w perspektywie Horyzontu 2020. Przewidzieliśmy również spotkanie networkingowe

Szczegółowy harmonogram spotkania znajdą Państwo TUTAJ.

Prosimy o potwierdzenie przybycia poprzez FORMULARZ REJESTRACYJNY.

 

Firma Wektor dołączyła do Klastra

Do Śląskiego Klastra Nano dołączyła nowa firma Wektor, która zajmuje się produkcją oraz dystrybucją kabli i przewodów w izolacjach bezhalogenowych oraz fluoroorganicznych i innych wyrobów wykonanych z miedzi. Klientami firmy są głównie spółki technologiczne zajmujące się m. in. wytwarzaniem maszyn, urządzeń i systemów telekomunikacyjnych. Obecnie firma Wektor prowadzi projekty badawcze i wdrożeniowe służące zastosowaniu nanotechnologii przy produkcji kabli i przewodów.

Nowe firmy w Klastrze

Prezentujemy trzy nowe firmy które dołączyły do Śląskiego Klastra Nanonetchnologicznego:

ABRAXAS jest firmą wyspecjalizowanego biznesu w branży energetycznej i badawczorozwojowej. Od kilku lat rozwija się prężnie. Aktualnie firma ABRAXAS jest liderem projektu, który zakłada stworzenie demonstracyjnej instalacji do produkcji past opartych na nanosrebrze o szerokim zastosowaniu. Firma prowadzi również badania w zakresie warstw luminescencyjnych do zastosowań w fotowoltaice.

Helioenergia to spółka zajmująca się sprzedażą i montażem okien podczerwieni, które zwiększają bezpieczeństwo i wydajność procesu pomiarowego. Misją Helioenergia jest zwiększanie bezpieczeństwa i wydajności inspekcji urządzeń elektrycznych pod napięciem poprzez dostarczanie wysokiej jakości okien podczerwieni.

Smart Nanotechnologies zajmuje się głównie opracowywaniem technologii otrzymywania i aplikacji nanomateriałów, m.in. nanocząsteczek biobójczych, modyfikowanych nanorurek węglowych, czy preparatów zapewniających hydrofobowość lub hydrofilowość powierzchni.

Darmowe szkolenie STOE DECTRIS i Xenocs: OpenFactory 2014

openfactory

W imieniu firm STOE, DECTRIS oraz Xenocs mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie STOE DECTRIS Xenocs OpenFactory 2014, skierowane w szczególności do młodych naukowców zajmujących się krystalografią i chcących zdobyć doświadczenie w zakresie technik dyfrakcji rentgenowskiej. "STOE DECTRIS Xenocs OpenFactory 2014" odbędzie się między 10-19 września 2014 w Grenoble oraz w Darmstadt. Uczestnicy będą szkoleni przez wykwalifikowanych pracowników firm STOE, DECTRIS, Xenocs oraz przez zaproszonych naukowców współpracujących z IUCr. Kurs będzie obejmował zarówno zagadnienia teoretyczne jak i zadania praktyczne. Pierwsza część szkolenia odbędzie się w Grenoble w European Synchrotron Radiation Facility (ESFR) i będzie poświęcona technice niskokątowego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego (SAXS) w siedzibie firmy Xenocs.

Raport GUS dot. nanotechnologii

W 2013 r. po raz pierwszy przeprowadzone zostało badanie Nanotechnologia. Źródłem danych były informacje za rok 2012 uzyskane od badanych jednostek i zawarte w formularzach sprawozdawczych: PNT-05 – Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii 2 w jednostkach naukowych i PNT-06 – Sprawozdanie o działalności w dziedzinie nanotechnologii w przedsiębiorstwach. Wytyczne metodyczne dotyczące badań statystycznych działalności badawczej i rozwojowej (B+R), jak również definicje pojęć z zakresu działalności w dziedzinie nanotechnologii, pochodzą z dokumentu OECD – Frascati Manual (2002). Całość raportu znajdą Państwo TUTAJ.

Źródło: www.stat.gov.pl

 

Politechnika Śląska dołączyła do Klastra

politechnika slaskaMiło nam poinformować Państwa, że do Śląskiego Klastra Nanotechnologicznego dołączyła Politechnika Śląska. Warto zaznaczyć, że uczelnia proponuje szeroki zakres współpracy dla członków Klastra. Poniżej wymieniamy niektóre z nich:

 • Badania nieniszczące i wytrzymałościowe w nanoskali
 • Właściwości magnetyczne, cieplne i elektryczne w nanoskali
 • Nanomateriały - inżynieria materiałowa, badanie i wytwarzanie: nanocząstek, nanokompozytów, nanowłókien, nanostruktur, nanowarstw, nanoproszków, nanorurek weglowych
 • Nanofiltracja - badania i wytwarzanie
 • Nanomery dla dentystyki
 • Nanopłyny/nanociecze - badanie i wytwarzanie