• Nanotechnologia na Śląsku
  Nanotechnologia wyznacza trendy współczesnej nauki, jest ważnym elementem rozwoju przemysłu i stanowi obecnie cenne źródło technologicznych inspiracji.

 • Cele klastra
  Głównym celem Klastra jest wspieranie na Śląsku rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego.

Firma Wektor dołączyła do Klastra

Do Śląskiego Klastra Nano dołączyła nowa firma Wektor, która zajmuje się produkcją oraz dystrybucją kabli i przewodów w izolacjach bezhalogenowych oraz fluoroorganicznych i innych wyrobów wykonanych z miedzi. Klientami firmy są głównie spółki technologiczne zajmujące się m. in. wytwarzaniem maszyn, urządzeń i systemów telekomunikacyjnych. Obecnie firma Wektor prowadzi projekty badawcze i wdrożeniowe służące zastosowaniu nanotechnologii przy produkcji kabli i przewodów.

Nowe firmy w Klastrze

Prezentujemy trzy nowe firmy które dołączyły do Śląskiego Klastra Nanonetchnologicznego:

ABRAXAS jest firmą wyspecjalizowanego biznesu w branży energetycznej i badawczorozwojowej. Od kilku lat rozwija się prężnie. Aktualnie firma ABRAXAS jest liderem projektu, który zakłada stworzenie demonstracyjnej instalacji do produkcji past opartych na nanosrebrze o szerokim zastosowaniu. Firma prowadzi również badania w zakresie warstw luminescencyjnych do zastosowań w fotowoltaice.

Helioenergia to spółka zajmująca się sprzedażą i montażem okien podczerwieni, które zwiększają bezpieczeństwo i wydajność procesu pomiarowego. Misją Helioenergia jest zwiększanie bezpieczeństwa i wydajności inspekcji urządzeń elektrycznych pod napięciem poprzez dostarczanie wysokiej jakości okien podczerwieni.

Smart Nanotechnologies zajmuje się głównie opracowywaniem technologii otrzymywania i aplikacji nanomateriałów, m.in. nanocząsteczek biobójczych, modyfikowanych nanorurek węglowych, czy preparatów zapewniających hydrofobowość lub hydrofilowość powierzchni.

Darmowe szkolenie STOE DECTRIS i Xenocs: OpenFactory 2014

openfactory

W imieniu firm STOE, DECTRIS oraz Xenocs mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie STOE DECTRIS Xenocs OpenFactory 2014, skierowane w szczególności do młodych naukowców zajmujących się krystalografią i chcących zdobyć doświadczenie w zakresie technik dyfrakcji rentgenowskiej. "STOE DECTRIS Xenocs OpenFactory 2014" odbędzie się między 10-19 września 2014 w Grenoble oraz w Darmstadt. Uczestnicy będą szkoleni przez wykwalifikowanych pracowników firm STOE, DECTRIS, Xenocs oraz przez zaproszonych naukowców współpracujących z IUCr. Kurs będzie obejmował zarówno zagadnienia teoretyczne jak i zadania praktyczne. Pierwsza część szkolenia odbędzie się w Grenoble w European Synchrotron Radiation Facility (ESFR) i będzie poświęcona technice niskokątowego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego (SAXS) w siedzibie firmy Xenocs.

Raport GUS dot. nanotechnologii

W 2013 r. po raz pierwszy przeprowadzone zostało badanie Nanotechnologia. Źródłem danych były informacje za rok 2012 uzyskane od badanych jednostek i zawarte w formularzach sprawozdawczych: PNT-05 – Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii 2 w jednostkach naukowych i PNT-06 – Sprawozdanie o działalności w dziedzinie nanotechnologii w przedsiębiorstwach. Wytyczne metodyczne dotyczące badań statystycznych działalności badawczej i rozwojowej (B+R), jak również definicje pojęć z zakresu działalności w dziedzinie nanotechnologii, pochodzą z dokumentu OECD – Frascati Manual (2002). Całość raportu znajdą Państwo TUTAJ.

Źródło: www.stat.gov.pl

 

Politechnika Śląska dołączyła do Klastra

politechnika slaskaMiło nam poinformować Państwa, że do Śląskiego Klastra Nanotechnologicznego dołączyła Politechnika Śląska. Warto zaznaczyć, że uczelnia proponuje szeroki zakres współpracy dla członków Klastra. Poniżej wymieniamy niektóre z nich:

 • Badania nieniszczące i wytrzymałościowe w nanoskali
 • Właściwości magnetyczne, cieplne i elektryczne w nanoskali
 • Nanomateriały - inżynieria materiałowa, badanie i wytwarzanie: nanocząstek, nanokompozytów, nanowłókien, nanostruktur, nanowarstw, nanoproszków, nanorurek weglowych
 • Nanofiltracja - badania i wytwarzanie
 • Nanomery dla dentystyki
 • Nanopłyny/nanociecze - badanie i wytwarzanie

Nowi członkowie

IEL logoGreenBack

Przedstawiamy nowych członków, którzy dołączyli do Klastra. Jednym z nich jest Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa we Wrocławiu będący nowoczesną placówką naukowo-badawczą. Instytut zajmuje się zarówno badaniami własnymi jak i prowadzonymi przy współpracy z przemysłem. Są to m.in prace: badawczo-rozwojowe, przedkonkurencyjne, wdrożeniowe i normalizacyjne w szerokim zakresie materiałoznawstwa elektrotechnicznego. Drugi członek to Katowicka firma Greenback specjalizująca się w analizie zanieczyszczeń ropopochodnych i usuwaniu ich metodą fitoremediacji.

Więcej informacji w zakładce CZŁONKOWIE KLASTRA, lub na stronach internetowych: www.iel.wroc.pl, www.greenback.net.pl.

 

Szkolenie Horyzont 2020 i Eurostars

nanonet

W imieniu Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET mamy przyjemność zaprosić pracowników naukowych, sektora B+R oraz MŚP i dużych przedsiębiorstw, którzy pragną przygotować się do aplikowania o fundusze na badania, rozwój i innowacje bezpośrednio z programów Komisji Europejskiej, w nadchodzącym okresie programowym na lata 2014-2020, na szkolenie o tematyce:

„Horyzont 2020 i Eurostars – pozyskanie dofinansowania na działania B+R”.

HORYZONT 2020 – nowy program ramowy Komisji Europejskiej startuje już w grudniu ! EUROSTARS – największy europejski program finansowania badań i rozwoju dla MŚP startuje na początku 2014!

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy eksperckiej z zakresu pozyskiwania dofinansowania oraz pisania wniosków dla w/w programów finansowania. Przedstawione zostaną zasady udziału i finasowania, jak również możliwe obszary wsparcia w programach Horyzont 2020 i Eurostars. Ponadto, zapoznacie się Państwo ze strukturą wniosków oraz najlepszymi praktykami w zakresie ich sporządzania. Przekażemy również wiedzę na temat zasad ewaluacji wniosków w Komisji Europejskiej. Szkolenia poprowadzi doświadczony trener dr Radosław Piesiewicz – przedsiębiorca i konsultant, pełniący funkcje doradcze dla Komisji Europejskiej, MŚP i instytucji badawczych w zakresie definiowania, przygotowania i realizacji projektów i prac badawczych oraz oceny wniosków i biegnących projektów. Od 2006 r. nasz ekspert regularnie ocenia wnioski projektowe dla Komisji Europejskiej w różnych obszarach, oraz posiada bogate doświadczenie w aplikowaniu o fundusze unijne, potwierdzone zdobytymi wielomilionowymi grantami z 7. Programu Ramowego Komisji Europejskiej.