• Nanotechnologia na Śląsku
  Nanotechnologia wyznacza trendy współczesnej nauki, jest ważnym elementem rozwoju przemysłu i stanowi obecnie cenne źródło technologicznych inspiracji.

 • Cele klastra
  Głównym celem Klastra jest wspieranie na Śląsku rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego.

Seminarium inaugurujące projekt FORSZT

forszt logoChcemy zaprosić Państwa na seminarium inaugurujące realizację projektu Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii – FORSZT, które odbędzie się 17 grudnia 2013r. w Sali Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (s. 227), ul. Bankowa 14.

Program stypendialny FORSZT jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Założeniem projektu jest współpraca doktorantów prowadzących swoje badania w Instytutach: Fizyki, Informatyki i Nauki o Materiałach z przemysłem oraz partnerami zagranicznymi. Celem tej współpracy jest zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań pomiędzy sferą badań naukowych i wiedzy, a przedsiębiorstwami, co ma głównie służyć rozwojowi gospodarczemu regionów.

Konkurs na projekty badawcze w ramach inicjatywy ERA-NET

eorunanomed

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o planowanym ogłoszeniu w ostatnich dniach listopada 2013 r. wspólnego konkursu na projekty badawcze w ramach inicjatywy ERA-NET EuroNanoMed II, pt.: „European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”.

Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć następujących obszarów badawczych:

 • Regenerative medicine;
 • Diagnostics;
 • Targeted delivery systems.

Konsorcja aplikujące w konkursie muszą składać się z minimum 3 i maksimum 7 grup badawczych, z przynajmniej 2 różnych państw uczestniczących w konkursie oraz muszą zawierać partnerów zaliczających się do minimum dwóch grup wnioskodawców spośród następujących trzech wyodrębnionych:

 • uczelnie wyższe i instytuty badawcze;
 • szpitale, placówki służby zdrowia i organizacje zdrowotne;
 • przedsiębiorstwa.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie programu EuroNanoMed: www.euronanomed.net

Bliższe informacje na temat procedury aplikacyjnej oraz terminów będą zamieszczane na stronie NCBR w dniu ogłoszenia konkursu.

NANO na Śląsku sięga po pierwsze środki unijne

kapital ludzki logoPodniesienie konkurencyjności Śląskiego Klastra NANO poprzez wzmocnienie firm działających w jego obrębie – to główny cel planowanych szkoleń dla przedstawicieli firm tworzących klaster. Dofinasowanie na ten cel klaster otrzymał z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. – Z przeprowadzonej wśród naszych członków ankiety wynika, że większość z nich boryka się ze specyficznymi problemami w zarządzaniu, dlatego pozyskane  środki powinny to zmienić – podkreśla jeden z twórców klastra Adam Szatkowski, prezes Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii.

Projekt pt. Wzmocnienie potencjału firm w Śląskim Klastrze NANO” ma pośrednio wpłynąć na podwyższenie konkurencyjności i innowacyjności, a tym samym dochodowości podmiotów gospodarczych należących do Śląskiego Klastra NANO. – Klaster powstał po to, by pomagać firmom nanotechnologicznym w prowadzonej przez nich działalności. Musimy pamiętać, że większość z nich to małe i średnie przedsiębiorstwa, których nie stać na wiele działań
– przypomina prezes Szatkowski.

Firma i-Petrol dołączyła do Klastra

ipetrolMiło nam poinformawać, że do Śląskiego Klastra Nano dołączyła firma i-Petrol, mająca siedzibę w Katowicach. Jest to specjalistyczna spółka działająca na rzecz szeroko rozumianej ochrony jakości paliw. Zajmuje się głównie doradztwem i kontrolą jakości w zakresie eksploatacji paliw silnikowych oraz innych produktów naftowych. i-Petrol dysponuje nowocześnie wyposażonym laboratorium, świadczącym usługi w badaniach wspomnianych produktów.

Więcej na www.i-petrol.pl.

 

MIDEST 2013 Targi Kooperacji Przemysłowej

Zapraszamy do odwiedzenia wiodących targów kooperacji przemysłowej MIDEST 2013. Impreza będzie miała miejsce od wtorku 19 do piątku 22 listopada w podparyskim centrum wystawowym Paris-Nord Villepinte. To największy i najnowocześniejszy we Francji park ekspozycyjny. Usytuowany jest w sąsiedztwie portu lotniczego Roissy Charles-de-Gaulle i znakomicie połączony komunikacyjnie z Paryżem.

Nanotechnologia na Śląsku, ponad 35 firm wzięło udział w II spotkaniu Śląskiego Klastra NANO

O możliwościach finansowania projektów badawczych i wdrożeniowych dotyczących nanotechnologii, w tym regionalnych możliwościach finansowania klastrów i projektów rozmawiali,w ostatnim dniu września br., członkowie Śląskiego Klastra NANO. Spotkanie pokazało, że zarówno przed jednostkami badawczymi zajmującymi się nanotechnologią, jak i firmami wykorzystującymi ją, otwierają się ogromne możliwości finansowania badań w tym zakresie.

Konferecja w ramach międzynarodowych targów TOOLEX

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji organizaowanej w ramach 6 Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki (TOOLEX) pt. Nowoczesne technologie projektowania i obróbki materiałów w przemyśle motoryzacyjnym i maszynowym, której Śląski Klaster Nano jest patronem. Celem konferencji jest zapoznanie z nowymi kierunkami rozwoju materiałów i procesów obróbczych w przemyśle motoryzacyjnym i maszynowym oraz wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Wydarzenie będzie miało miejsce 2 pażdziernika w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu.