• Nanotechnologia na Śląsku
    Nanotechnologia wyznacza trendy współczesnej nauki, jest ważnym elementem rozwoju przemysłu i stanowi obecnie cenne źródło technologicznych inspiracji.

  • Cele klastra
    Głównym celem Klastra jest wspieranie na Śląsku rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego.

Spotkanie Śląskiego Klastra Nano - 22.03.2013

Wszystkich członków serdecznie zapraszamy w dniu 22.03.2013 na pierwsze robocze spotkanie Śląskiego Klastra Nano.

Miejsce spotkania: 
Spotkanie odbędzie się na terenie Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (SMCEBI), sala nr 24
 
Godzina : 10:30  - 13:30  z przerwą na lunch

Powołanie Śląskiego Klastra Nanotechnologicznego

Serdecznie zapraszam na uroczyste podpisanie umowy o utworzeniu  konsorcjum Śląskiego Klastra Nanotechnologicznego (Śląskiego Klastra NANO), które odbędzie się 4 marca 2013 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej przy ul. Bankowej 11a w Katowicach. W gronie organizacji inicjujących powstanie Śląskiego Klastra NANO znajdują się Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Miasto Katowice, Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach oraz Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii IZTECH.

Podsumowanie pierwszego spotkania Okrągłego Stołu ds. polityki klastrowej

W dniu 6 grudnia 2012r., w siedzibie Górnośląskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości w Katowicach, odbyło się pierwsze spotkanie regionalnego Okrągłego Stołu poświęconego polityce klastrowej oraz wschodzącym sektorom, realizowanego w ramach projektu "CluStrat - Wzmacnianie innowacji poprzez nowe koncepcje klastrów wspierających pojawiające się potrzeby i tematy międzysektorowe".

Celem spotkania było zidentyfikowanie kierunków dalszego rozwoju województwa śląskiego oraz przygotowanie rekomendacji dla polityki regionalnej - zwłaszcza w kontekście wdrażania opracowanej "Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2013-2020".