• Nanotechnologia na Śląsku
  Nanotechnologia wyznacza trendy współczesnej nauki, jest ważnym elementem rozwoju przemysłu i stanowi obecnie cenne źródło technologicznych inspiracji.

 • Cele klastra
  Głównym celem Klastra jest wspieranie na Śląsku rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego.

Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET

logo Nanonet

Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET została stworzona w celu propagowania wiedzy o nanotechnologii i nanonauce w społeczeństwie oraz integrowania środowiska naukowego, akademickiego i przemysłowego. Zespół Fundacji tworzą ludzie, dla których nanotechnologia jest pasją. Są to wolontariusze, którzy łączą swoje obowiązki jako studenci, doktoranci, młodzi naukowcy, czy też pracownicy aktywni w propagowaniu nauki i budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy.

Swoją działalność rozpoczęli od stworzenia polskojęzycznego portalu o nanotechnologii nanonet.pl (początek 2006 r.), który jest największym portalem tematycznym o „nano” w Polsce, odwiedzanym przez ok. 1500 osób dziennie. Jednym z elementów portalu jest Newsletter NANONET. Nanonet.pl to dynamicznie rozwijający się naukowo-techniczno-przemysłowy portal non profit, którego celem jest propagowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z nanotechnologią w kraju i zagranicą. Od początku istnienia portalu, a następnie Fundacji NANONET jednym z głównych celów jest poprawa jakości życia społeczeństwa poprzez popularyzację nauki oraz wpływ na poprawę jakości pracy i przedsiębiorczości, które osiągamy poprzez:

 • informowanie o wydarzeniach w kraju i zagranicą
 • stworzenie bazy materiałów naukowych
 • umieszczanie zdjęć i grafiki dotyczącej nanotechnologii
 • stworzenie bazy informacji o szkoleniach i studiach
 • informowanie o korzyściach i zagrożeniach płynących z nanotechnologii
 • zamieszczanie ofert pracy i studiów doktoranckich
 • patronowanie konferencjom naukowym, targom i wydarzeniom.

Fundacja nawiązała liczne kontakty w kraju i za granicą i stała się wiodącym medium przekazu informacji związanej z szeroko pojmowaną nanotechnologią. Ponadto od lipca 2011 portal jest ściśle współpracującym partnerem PAP Nauka w Polsce. W tym samym roku Fundacja Nanonet otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego oraz została laureatem VII edycji prestiżowego konkursu Popularyzator Nauki. Fundacja NANONET jest inicjatorem i członkiem konsorcjum NanoCons, którego celem jest dostarczanie rozwiązań nanotechnologicznych, oraz członkiem klastra PLUSUJ.PL–organizacji upowszechniających naukę i technikę w społeczeństwie. Fundacja została Krajowym Punktem Kontaktowym Europejskiej Platformy Nanofutures zrzeszającej osoby z otoczenia nanotechnologii działającej w ramach 7 Programu Ramowego (http://www.nanofutures.eu). Jest również członkiem Komitetu Technicznegods. Nanotechnologii i Innowacji Polskiego Komitetu Nornalizacyjnego, a także współpracuje z Instytutem Wysokich Ciśnień PAN i została koordynatorem Polskiej Platformy Nanotechnologii oraz Warszawskiej Nanosieci.