Aktualności z Klastra

W dniu 6 grudnia 2012r., w siedzibie Górnośląskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości w Katowicach, odbyło się pierwsze spotkanie regionalnego Okrągłego Stołu poświęconego polityce klastrowej oraz wschodzącym sektorom, realizowanego w ramach projektu „CluStrat – Wzmacnianie innowacji poprzez nowe koncepcje klastrów wspierających pojawiające się potrzeby i tematy międzysektorowe”. Celem spotkania było zidentyfikowanie kierunków dalszego rozwoju województwa śląskiego oraz przygotowanie rekomendacji dla polityki regionalnej – zwłaszcza […]

więcej