Oferta współpracy

Nanobezpieczeństwo – darmowe badania stanowisk

W ramach badań nad normami nanobezpieczeństwa CIOP-PIB oferuje darmowe badania stanowiskowe.
Są zainteresowani procesami, w których nanomateriały są produkowane, przetwarzane lub wykorzystywane, a także procesami mogącymi przypadkowo emitować nanoobiekty. Prowadzą badania w przedsiębiorstwach na stanowiskach, gdzie są stosowane lub produkowane nanomateriały, z zachowaniem tajemnicy handlowej o badanych produktach.

>>Szczegółowe informacje o badaniach<<