Oferta współpracy

Usługi proinnowacyjne i doradztwo specjalistyczne – Fundacja NANONET

Z ofertą Fundacji można się zapoznać na stronie: >>OFERTA FUNDACJI<<

 • Usługi proinnowacyjne:
  • Internacjonalizacja przedsiębiorstw – prowadzenie działań na arenie międzynarodowej (udział w misjach gospodarczych w Europie i Azji). Rozległa sieć współpracujących organizacji umożliwia kojarzenie przedsiębiorstw i zespołów naukowych. Firmy współpracujące mają szansę promować produkty, usługi i badania, wejść na nowe rynki, znaleźć nowych partnerów i budować długotrwałe partnerstwa międzynarodowe.
  • Szkolenia dla firm i instytucji – prowadzenie szkolenia zamknięte na których eksperci prezentują, jak najskuteczniej wykorzystywać nowoczesne instrumenty finansowe, przygotować wnioski o dofinansowanie, zarządzać projektami B+R oraz efektywnie komercjalizować wyniki badań. Tematyka szkoleń dopasowana jest indywidualnie do potrzeb klienta. Specjalizacja to programy ramowe Komisji Europejskiej – Horyzont 2020 oraz programy krajowe. Podczas szkoleń prezentowane są między innymi możliwości i strategie pozyskiwania dotacji na finansowanie prac B+R i wdrożeniowych, efektywne przełożenie pomysłu na dobry wniosek projektowy, podpowiedzi, jak zbudować konsorcjum. Ponadto omawiane są wszystkie sekcje wniosku projektowego, proces ewaluacji widziany okiem ewaluatora oraz aspekty administracyjne, prawne i finansowe.
  • Szkolenia dla naukowców i pracowników administracji – organizacja we współpracy z partnerami organizujemy szkolenia, dla naukowców podnoszące umiejętności z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, dotyczące transferu technologii i przedsiębiorczości, warsztaty szkoleniowe z komunikacji naukowej, a także szkolenia z zakresu upowszechniania nauki. Ponadto oferujemy szkolenia dla pracowników administracji jednostek naukowych z zakresu zarządzania projektami, księgowości, a także zarządzania zasobami ludzkimi.
  • Promocja – szeroka sieć kontaktów umożliwia promocję innowacyjnych rozwiązań i produktów wśród oczekiwanej grupy odbiorców (portal nanonet.pl, portale społecznościowe, w tym Facebook, LinkedIn, Goldenline, mailing – w sumie około 5000 unikalnych kontaktów). Na portalu nanonet.pl istnieje specjalna zakładka dedykowana Członkom Śląskiego Klastra NANO – „Oferta współpracy” w ramach, której mogą promować swoje badania, technologie i produkty.
  • Networking – szeroka oferta spotkań i działań networkinowych, w ramach których przedsiębiorcy mogą spotkać odpowiednich ludzi, firmy i projekty. Można oczekiwać doradztwa personalnego, odpowiedzi, kto jest kim w Polskim i Europejskim przemyśle nanotechnologicznym, zaproszenia na eventy kojarzeniowe, ułatwienia wymianę wiedzy i pomocy w tworzeniu sieci sektorowych.
 • Doradztwo specjalistyczne:
  • Budowanie silnej marki zespołu – pomoc w szukaniu wykwalifikowanej kadry, a także organizacja szkoleń dla zespołów. Klaster jest miejscem synergii nauki z biznesem, stąd też dzięki działaniom w ramach Klastra wielu absolwentów szkół technicznych znalazło pracę w zawodzie, a pracodawcy poszukujący wykwalifikowanych absolwentów znaleźli odpowiednich pracowników.
  • Dotacje na badania i rozwój – wskazywanie i pomoc w pozyskaniu finansowania innowacyjnych projektów poprzez pozyskiwanie środków z krajowych i międzynarodowych programów dotacyjnych.
  • Wejście na rynek – pomoc start-upom w realizacji ich pełnego potencjału we wdrażaniu innowacji i rozwijaniu nowych przedsięwzięć biznesowych poprzez wycenę innowacyjnej technologii i rynkową analizę technologii, a także pomoc we wprowadzaniu nowych produktów na rynek.
  • Wycena technologii – wykonanie wyceny technologii, dzięki szerokiej sieci ekspertów na każdym etapie rozwoju technologii i gotowości produktu. W zależności od potrzeb klienta, dobieramy odpowiednią metodę wyceny, spośród metod kosztowej, rynkowej oraz dochodowej.
  • Komercjalizacja technologii – nasi eksperci pomagają budować model biznesowy oraz wdrażać technologię na rynek, zarówno krajowy, jak i międzynarodowy. Doradzamy w kwestiach ochrony własności intelektualnej, a także na potrzeby klienta wykonujemy analizy rynkowe gotowych wynalazków. Dysponujemy sztabem ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w tej branży.