Jak zostać członkiem klastra

Członkiem Śląskiego Klastra Nano może zostać każda firma działająca w sektorze bezpośrednio lub pośrednio związany z szeroko rozumianą dziedziną nanotechnologii lub świadcząca usługi dla tego sektora.

Celem przystąpienia do Klastra prosimy o wypełnienie następujących dokumentów:

Przed podpisaniem dokumentów prosimy o zapoznanie się z Umową o utworzeniu Konsorcjum oraz krótkim Przewodnikiem po Klastrze.

Dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adres biura biuro@nanoslask.pl oraz listownie pod adres:

ul. Kopernika 14, 40-064 Katowice z dopiskiem „Śląski Klaster NANO”.

Każda firma, która jest członkiem Klastra będzie miała zapewnione:
  • logo wraz z zamieszczoną informacją nt działalności na stronie Klastra
    możliwość prezentacji na spotkaniach branżowych,
  • promocję na targach i konferencjach organizowanych przez Fundację NANONET,
  • bezpłatny udział w spotkaniach klastra,
  • newsletter z informacjami o planowanych projektach, informacjach o współpracy.
Ponadto, możecie Państwo liczyć na dodatkowe działania i szkolenia, które zdobywamy w ramach funduszy unijnych.