Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Nowoczesnych Technologii Wytwarzania ”Nanonet” zostało powołane z inicjatywy Śląskiego Klastra Nano i jego koordynatora Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotet. Naszym głównym zadaniem jest wspieranie rozwoju branży oraz realizacja misji i celów Klastra Nano. Przy aktywnym udziale członków i wsparciu władz administracyjnych rozwój branży nowoczesnych technologii wytwarzania i zaawansowanych materiałów pozwoli, aby dostarczać produkty i usługi na poziomie porównywalnym z przodującymi krajami w tej dziedzinie.

Chcemy, aby polski przedsiębiorca, wynalazca czy innowator mógł rozwinąć swój produkt. Kierując się ideami zrównoważonego rozwoju jesteśmy w stanie polepszać istniejące bazy produkcyjne. Jest to możliwe dzięki zapewnieniu współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi i centrami badawczo-rozwojowymi.

Stowarzyszenie Nowoczesnych Technologii Wytwarzania „Nanonet” zrzesza jako członków zwyczajnych i wspierających osoby fizyczne, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa i inne instytucje prowadzące w różnych formach działalność na rzecz wspierania rozwoju społecznego i gospodarczego, kierując się wolą zapewnienia zrównoważonego i długofalowego rozwoju przemysłu w Polsce, w szczególności branży nowoczesnych technologii wytwarzania i zaawansowanych materiałów

Celem przystąpienia do Stowarzyszenia Nowoczesnych Technologii Wytwarzania ”Nanonet” prosimy o wypełnienie jednej z poniższych deklaracji odpowiedniej dla formy członkostwa w Stowarzyszeniu oraz RODO:

RODO Stowarzyszenia

Przed podpisaniem dokumentów prosimy o zapoznanie się ze Statut Stowarzyszenie NANONET

Dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adres biura stowarzyszenie@nanonet.pl oraz listownie pod adres:

ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice z dopiskiem „Stowarzyszenie NANONET”