Dolnośląski Klaster Nanotechnologii

„Utworzenie Dolnośląskiego Klastra Nanotechnologii” finansowane było z funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w 2014 roku. Głównym celem projektu było wspieranie na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego a także umożliwienie zidentyfikowania potrzeb przedsiębiorców oraz jednostek naukowych i zaproponowanie im rozwiązań dla rozwoju działalności.