Członkowie Klastra

AT Wydawnictwo

Firma działa w 3 głównych obszarach:
– AT Wydawnictwo – wydajemy: monografie autorskie i wieloautorskie; czasopisma naukowe i branżowe. Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, AT Wydawnictwo zostało umieszczone na liście wydawnictw: Poziom I – 80 pkt.

AG Adrian Gorgosz
– doradztwo biznesowe i technologiczne w zakresie wdrażania i finansowania innowacji

AG Stats & Class
– projekty naukowe (Pol-Ger, Kobiety w politologii), analityczne (np.  Geopolitical Forecasting [GF] Challenge ) i wdrożeniowe z zakresu

Strona www: https://atwydawnictwo.pl/kontakt/