Członkowie Klastra

CERTECH

Firma CERTECH zajmuje się produkcją części maszyn z ceramiki specjalnej (np. węglika krzemu) oraz inżynierią powierzchni. Specjalizują się w nakładaniu powłok trudno ścieralnych, o specjalnych własnościach tribologicznych, a także barier cieplnych, o wysokiej odporności korozyjnej (tlenki metali, węgliki) technologiami natryskiwania cieplnego, w tym powłok z zastosowaniem proszków o strukturze nanokrystalicznej.