Członkowie Klastra

IE- Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego

Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu powstał 3 stycznia 1948 roku z inicjatywy prof. Jerzego Skowrońskiego. 65-letnie doświadczenie pozwala regularnie poszerzać tematykę prac badawczych instytutu oraz kreowanie nowych zagadnień na rynku krajowym i międzynarodowym. IEl/OTiME to unikalna w Polsce jednostka, kompleksowo zajmująca się technologią i materiałoznawstwem elektrotechnicznym, realizująca szereg badań własnych oraz opartych na współpracy z przemysłem (prace badawczo rozwojowe, normalizacyjne, badania przemysłowe, przedkonkurencyjne, prace wdrożeniowe itp.) w zakresie szeroko pojmowanego materiałoznawstwa elektrotechnicznego. Oddział opracowuje także nowe technologie i wykonuje produkcje doświadczalną, prototypową i małoseryjną.

W IEl/OTiME realizowane są prace badawcze nad:

 • nanotechnologiami i nanokompozytami;
 • nowymi grupami materiałów tzw. materiałami zaawansowanymi i inteligentnymi (smart and advanced materials);
 • nowymi materiałami kompozytowymi i ceramicznymi do zastosowań w elektrotechnice, biotechnologii i medycynie (ceramiką immobilizacyjną, biokatalizatorami o modyfikowanej powierzchni, ceramiką oraz biotworzywami do uzupełnień ubytków kostnych);
 • nowymi technologiami, materiałami i wyrobami elektrotechnicznymi, których celem jest energooszczędność i materiałooszczędność w procesie ich produkcji i podczas ich stosowania (np. izolatory kompozytowe; elastyczne przewody grzejne, lakiery elektroizolacyjne);
 • niekonwencjonalnymi źródłami i magazynami energii, w tym:
  • ogniwami paliwowymi typy PEMFC i SOFC (technologią ich produkcji, badaniami materiałowymi, testowaniem materiałów i kompletnych stosów oraz zastosowaniem ogniw paliwowych),
  • ekologiczną siłownią słoneczną (jej zadaniem jest zamiana energii słonecznej w mechaniczną, mechaniczną w elektryczną z jednoczesnym magazynowaniem energii w postaci wodoru powstającego z elektrolizy wody),
  • superkondensatorami,
  • kompozytowymi zbiornikami wysokociśnieniowymi;
 • wykorzystaniem silnych pól elektrycznych i magnetycznych w procesach technologicznych;
 • materiałami na ekrany promieniowania elektromagnetycznego i UV;
 • materiałami elektro-aktywnymi i termoelektrycznymi.