Członkowie Klastra

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

Sieć Badawcza Łukasiewicz — Instytutem Elektrotechniki, który od 1946 roku świadczy wsparcie dla firm z branży elektrotechnicznej w następujących obszarach:

  1. Badania i certyfikacja wyrobów elektrotechnicznych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki posiada akredytowane laboratoria badawcze, które umożliwiają przeprowadzenie stosownych badań Badania dotyczą sprzętu oświetleniowego, źródeł światła, układów zasilania oświetlenia, przedłużaczy, zabawek elektrycznych, znaków drogowych o zmiennej treści, sprzętu do użytku domowego, elektronarzędzi, maszyn elektrycznych, wyłączników nadprądowych i różnicowoprądowych do zastosowań domowych, rozdzielnic wysokiego i niskiego napięcia DC i AC, bezpieczników, wyłączników, przekładników, szynoprzewodów i wiele innych. Szczegóły w: (Usługi laboratoryjne).
Niezależnie od prowadzonych badań laboratoryjnych Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki posiada w swoich strukturach Dział Certyfikacji Wyrobów Elektrotechnicznych. Pracownicy działu zapewniają klientom oraz odbiorcom wyrobów rzetelną, bezstronną, niezależną i kompletną certyfikację zgodności wyrobów z wymaganiami stosowanych norm przedmiotowych. Szczegóły w: (Usługi certyfikacyjne)

  1. Wsparcie badawczo-rozwojowe dla firm

Pracownicy Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki świadczą wsparcie badawczo-rozwojowe (R&D) dla firm z różnych dziedzin elektrotechniki. Rozwijamy, modernizujemy produkty i urządzenia.

Posiadamy doświadczenie w projektowaniu przetwornic statycznych, opracowujemy przekształtniki dużej mocy do zastosowania w trakcji elektrycznej i energetyce w celu poprawy jakości energii elektrycznej oraz do dużych instalacji energii odnawialnej. Wykonujemy dławiki i transformatory specjalne dużych mocy pracujące z podwyższoną częstotliwością zwłaszcza do układów energoelektronicznych. Projektujemy oświetlenie energooszczędne LED dostosowane do potrzeb klienta, opracowujemy napędy elektryczne do rowerów, samochodów, lokomotyw, projektujemy akumulatorowe magazyny energii, bezprzewodowe systemy przesyłania energii elektrycznej, niskoobrotowe generatory wiatrowe i inne maszyny elektryczne. Prowadzimy działalność konsultacyjną w naszej dziedzinie.

  1. Wspólne projekty naukowo-badawcze

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki prowadzi działalność naukową w ramach projektów krajowych i zagranicznych, głównie europejskich. Przedmiotem badań są nowoczesne materiały elektrotechniczne takie jak: ogniwa fotowoltaiczne, materiały magnetyczne, ogniwa paliwowe, materiały kompozytowe, ceramika elektrotechniczna, technologie proszkowe, materiały piezoelektryczne, masy elektroizolacyjne do specjalnych zastosowań, lakiery i emalie elektroizolacyjne, nanotechnologie i wiele innych.

https://iel.lukasiewicz.gov.pl/