Członkowie Klastra

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie jest instytutem badawczym, specjalizującym się w technologiach obróbki skrawaniem i ściernej, technologiach niekonwencjonalnych zaawansowanego kształtowania ubytkowego i przyrostowego wyrobów, mikro- i nanotechnologii, inżynierii materiałowej, metrologii technicznej, montażu i automatyzacji procesów wytwarzania.

IZTW prowadzi padania naukowe i prace rozwojowe w sferze wytwarzania produktów przemysłowych o wysokim stopniu przetworzenia oraz transfer do przemysłu zaawansowanych technologii, produktów i wiedzy, w celu wspierania rozwoju konkurencyjnej gospodarki kraju.

Instytut zajmuje się też opracowaniem nowych materiałów dla specjalnych zastosowań przemysłowych, sposobów ich kształtowania, metodami obróbki skrawaniem i niekonwencjonalnymi oraz pomiaru ich wymiarów i topografii powierzchni oraz opracowania urządzeń i technologii dla ich realizacji spełniających wymagania bezpieczeństwa dla środowiska i ich przechowywania i pakowania. Do badań są włączane metody modelowania i ich weryfikacji. Dla ich wykorzystania przeprowadzane są badania zjawisk i analizy wpływu na dokładność i właściwości otrzymanej warstwy wierzchniej w wyniku procesu kształtowania. Realizacja badań zapewni dopływ najnowszych rozwiązań technologicznych z dziedziny obróbki skrawaniem i niekonwencjonalnej do gospodarki i jej rozwój w oparciu o wyniki krajowych i zagranicznych badań naukowych, co zwiększy liczbę innowacyjnych, oryginalnych, specjalnych high-tech technologii transferowanych do przemysłu. Są też badane metody mikro- i nanotechnologii w zakresie obróbek niekonwencjonalnych (m.in. erozyjnych i hybrydowych) oraz metod bezpośredniego kształtowania drogą spiekania. Badania obróbki dotyczą kształtowania powierzchni elementów wykonywanych z innowacyjnych materiałów, w tym do specjalnych zastosowań wykonanych z dodatkiem nanoproszków. Dla tych technologii opracowywane są nowoczesne urządzenia specjalne dla ich realizacji. Wieloletnie doświadczenie, akredytowane, doskonale wyposażone laboratoria instytutu, unikatowa aparatura oraz wysoko specjalizowana kadra naukowa pozwalają na osiąganie wysokiego poziomu wykonywanych prac na rzecz partnerów przemysłowych, naukowych, a także administracji państwowej.