Członkowie Klastra

NANO-CHEM-TECH

Firma NANO-CHEM-TECH zajmuje się wytwarzaniem struktur nanometalicznych na nośnikach tlenkowych, metalicznych oraz niemetalicznych. Opracowujemy układy katalityczne wykorzystujące nanometale (np. Pd, Ru, Rh, Re, Ir, Pt, Au i inne) osadzone na nośnikach oraz w postaci nanoaglomeratów bimetalicznych oraz prowadzimy badania aplikacyjne dla takich układów w reakcjach utleniania, redukcji, sprzęgania, cykloaddycji oraz reakcjach zachodzących w fazie gazowej. Wytwarza oraz przeprowadza próby aplikacyjne materiałów zawierających nanosrebro i nanomiedź posiadających odpowiednio działanie bakteriostatyczne i fungistatyczne. Firma zajmuje się również opracowywaniem technologii wytwarzania struktur nanoporowatych, zarówno o rozmiarach nanometrycznych, jak i mikrometrycznych oraz przeprowadza próby ich zastosowania do kontrolowanego uwalniania związków aktywnych. Oferuje syntezę szerokiej gamy związków organicznych oraz związków metali szlachetnych. Dodatkowo oferuje usługi związane z jednostkowymi procesami technologicznymi, m.in. wirowanie, redukcja w atmosferze wodoru, destylacja, ekstrakcja, rozdział chromatograficzny.