Członkowie Klastra

Nanopoz

Firma Nanopoz zajmuje się produkcją tlenku grafenu. Nanomateriał oferowany jest w postaci wodnej zawiesiny płatków tlenku grafenu o dużych rozmiarach lateralnych z zakresu 5-30µm przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej zawartości płatków jednowarstwowych o grubości 1nm. Charakterystyczną cechą produktu jest wysoka czystość, w szczególności brak zanieczyszczeń manganem oraz neutralne pH, co predysponuje materiał do wykorzystania w szeregu aplikacji biotechnologicznych. Spośród potencjalnych zastosowań tlenku grafenu na szczególną uwagę zasługują: drukowana, elastyczna elektronika, materiały elektrodowe (w szczególności do zastosowań w superkondensatorach oraz ogniwach litowo-jonowych), czujniki gazów oraz wilgotności, terapia antynowotworowa, nanonośniki leków, membrany filtracyjne, powłoki oraz środki antybakteryjne, warstwy antykorozyjne.