Członkowie Klastra

NanoPure

NanoPure powstała w celu rozwijania i komercjalizacji najnowszych, przełomowych technologii z zakresu chemii i zaawansowanej inżynierii materiałowej. Kompetencje Spółki to przede wszystkim współpraca z jednostkami naukowymi i znajomość rynku innowacji technologicznych, budowanie modeli biznesowych opartych na innowacjach i projektowanie rozwiązań aplikacyjnych dla klienta oraz zarządzanie projektami R&D.

W portfelu produktów i technologii NanoPure znajdują się obecnie:
Nanotechnologia – NanoPure posiada w swoim portfelu dwie technologie wytwarzania nanomateriałów. Poprzez swoją spółkę córkę – NanoWave – oferuje wysokiej jakości nanocząstki srebra w formie koloidu wodnego wytworzone w oparciu o opatentowaną niskokosztową technologię produkcji. Dodatkowo Spółka pracowała rewolucyjny proces produkcji nanocząstek metali i stopów w formie koloidu w oparciu o metodę fizyczną oraz zaprojektowała prototyp reaktora.
Technologie Polimerowe – NanoPure opracowała i opatentowała technologię syntezy polimerów przewodzących i na tej podstawie rozwija rodzinę pigmentów antykorozyjnych POLYCOR ™ z produktami zoptymalizowanymi pod kątem różnych typów powłok malarskich charakteryzującymi się co najmniej dwukrotnie wyższą odpornością antykorozyjną w porównaniu z obecnie stosowanymi odpowiednikami.