Członkowie Klastra

Silencions Sp. z o.o.

Silencions jest startupem technologicznym skupiającym się na opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie redukcji hałasu i wibracji. Zespół tworzą inżynierowie i naukowcy z doświadczeniem zdobytym w renomowanych ośrodkach badawczych i na najlepszych technicznych uniwersytetach w Europie, takich jak Szwajcaria, Włochy czy Wielka Brytania. Firma współpracuje z przemysłem w zakresie projektowania, pomiarów, badań oraz produkcji adaptacji akustycznych.

Innowacyjność Silencions polega na opracowywaniu zaawansowanych materiałów akustycznych, które znacząco redukują hałas i wibracje poprzez inżynierię ich struktury. Takie podejście może mieć związek z szeroko rozumianą nanotechnologią, gdyż rozwój nowych materiałów często opiera się na manipulowaniu strukturami na poziomie mikro- i nano. Firma może się rozwijać w kierunku dalszego eksplorowania zastosowań nanotechnologii w celu tworzenia jeszcze bardziej skutecznych i zaawansowanych materiałów akustycznych. Takie rozwiązania mogą znaleźć zastosowanie w różnych sektorach przemysłu, od motoryzacji po budownictwo, oferując znaczące korzyści w zakresie redukcji hałasu, co jest kluczowe dla poprawy jakości życia w gęsto zaludnionych obszarach miejskich.

Strona internetowa: https://silencions.com/