Członkowie Klastra

Termex

Firma Termex posiada długoletnie doświadczenie w zakresie produkcji styropianu oraz kompletnych linii do jego produkcji. Ponadto zajmuje się również produkcją półek łazienkowych, architektonicznych elementów dekoracyjnych, linii do recyklingu i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Innowacyjny charakter działalności firmy Termex przejawia się poprzez produkcję nowoczesnych linii technologicznych do styropianu w oparciu o zakup licencji, patentów, jak i badań własnych. Produkowane urządzenia cechuje spadek natężenia elektromagnetycznego, hałasu, energochłonności oraz obniżona emisja szkodliwych gazów.

www.termex-styropian.com.pl