Członkowie Klastra

Miasto Katowice

Miasto Katowice jest jednym z inicjatorów Śląskiego Klastra NANO.

Katowice – serce 2.1 milionowej aglomeracji, stolica Województwa Śląskiego , kojarzone niegdyś jedynie z przemysłem ciężkim i familokami, są dziś miastem prawdziwie europejskim, w którym nowoczesność twórczo nawiązuje do tradycji.

Miasto położone jest na Wyżynie Śląskiej, w południowej części Polski, na przecięciu głównych europejskich szlaków komunikacyjnych. W pobliżu centrum przebiega autostrada A4, a nieopodal powstaje autostrada A1. Miasto ma dogodne połączenie drogowe z Międzynarodowym Portem Lotniczym „Katowice-Pyrzowice”, przeżywającym dynamiczny rozwój i obsługującym już półtora miliona podróżnych rocznie, dzięki kilkunastu połączeniom z największymi miastami Europy. Ponadto Katowice posiadają mniejsze lotnisko usytuowane niedaleko centrum, przystosowywane aktualnie do obsługi małego ruchu lotniczego, głównie biznesowego.

Dzisiejsze nowoczesne oblicze Katowic jest zasługą konsekwentnej polityki prowadzonej przez włodarzy miasta przez ostatnie lata, wykorzystującej jego doskonałą lokalizację, a także istniejący potencjał gospodarczy, administracyjny i intelektualny, którego zaplecze tworzy niemal pięćdziesiąt regionalnych uczelni wyższych i dwustutysięczna rzesza studentów. Elementem korzystnie wpływającym na perspektywy rozwojowe jest położenie miasta w sercu ogromnego zurbanizowanego obszaru tworzonego przez szesnaście miast z blisko trzema milionami mieszkańców. Dodatkowy impuls do rozwoju stolicy województwa dało utworzenie w 2007 roku Górnośląskiego Związku Metropolitalnego obejmującego większość wspomnianych ośrodków miejskich. Zachodzące dziś przemiany – w tym projekt ustawy o metropoliach dającej możliwość postępującej integracji, realizacja projektów przebudowy centrum i kilku kwartałów miasta – wskazują, że Katowice czekają dalsze lata ekonomicznej i społecznej prosperity.

Wszystkie dotychczasowe osiągnięcia w przebudowie struktury miasta nie byłyby możliwe bez ogromnych nakładów w infrastrukturę transportową, a zwłaszcza w budowę i remonty setek kilometrów nawierzchni drogowych. Na wyróżnienie w tej dziedzinie zasługuje realizacja Drogowej Trasy Średnicowej, czyli drogi ekspresowej łączącej największe miasta aglomeracji i będącej jej komunikacyjnym kręgosłupem. W Katowicach wciąż wytyczane są – jak w pionierskich okresach historii miasta – nowe ulice, łączące główne zmodernizowane arterie z nowymi osiedlami mieszkaniowymi i wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi. Dzięki temu miasto staje się z roku na rok coraz bardziej przyjazne dla mieszkańców i zachęca do osiedlania się w swoich granicach. Tym bardziej, że Katowice posiadają i wciąż rozwijają zaplecze rekreacyjne. Najdobitniej świadczy o tym liczba oddawanych do użytku i odnawianych boisk, placów zabaw, parków i tras rowerowych przebiegająch przez tereny zielone. A tych ostatnich Katowicom nie brakuje – to aż połowa powierzchni miasta. Część obszarów leśnych, to pozostałość Puszczy Śląskiej, a jednym z ciekawszych zachowanych jej skrawków jest rezerwat „Las Murckowski” z drzewostanem bukowym liczącym od 150 do 220 lat. Amatorzy dwóch kółek znajdą tutaj ponad sto kilometrów tras rowerowych przebiegających przez najciekawsze przyrodniczo rejony miasta. W trosce o zachowanie dziedzictwa przyrody w mieście dotąd silnie uprzemysłowionym, samorząd dokonał ogromnego wysiłku inwestycyjnego w celu modernizacji systemu wodno-kanalizacyjnego i oczyszczalni ścieków, a także rekultywacji obszarów zdegradowanych przez wieloletnią eksploatację złóż naturalnych. Dzięki temu przemysłowe oblicze miasta przechodzi do historii, a tu i ówdzie w opuszczonych halach produkcyjnych i szybach kopalnianych powstają galerie handlowe, muzea i sale wystawowe. Ogłaszane są międzynarodowe konkursy architektoniczne na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Jesteśmy świadkami wykuwania nowego oblicza metropolii.

W ślad strzelistej zabudowy biurowej powstającej w okolicy śródmieścia idą deweloperzy realizujący śmiałe projekty w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego. Jako sztandarowe inwestycje wymieńmy „Dębowe tarasy” i realizowaną zabudowę przy ul. Mikołowskiej.

Katowice mogą się też pochwalić nowoczesną i wciąż rozbudowywaną bazą hotelową, obejmującą m.in. 3 nowoczesne obiekty czterogwiazdkowe zlokalizowane w centrum miasta.

Katowice mają wiele do zaproponowania wielbicielom teatru i melomanom. Sezon kulturalny trwa tutaj przez okrągły rok, a podczas wakacji rozkwita „Letnim ogrodem teatralnym” i koncertami promenadowymi w urokliwym drewnianym kościółku położonym w parku Kościuszki. Nie trzeba chyba polecać imprez organizowanych cyklicznie przez katowicki „Spodek” – mają one swoich stałych bywalców. Wystarczy wymienić „Rawę Blues”, „Metalmanię”, „Mayday” oraz imprezy sportowe takie jak Liga Światowa w Siatkówce, Mistrzostwa Europy w Koszykówce Mężczyzn czy „Free Style Motocross”.