klaster

Spotkanie Online | Zaawansowane Materiały dla Rozwoju Technologii Wodorowych

Spotkanie Śląskiego Klastra NANO, Krajowy Klaster Kluczowy | Finansowanie innowacji – ścieżka SMART, FENG

Nanosci sp. z o.o. nowym Członkiem Śląskiego Klastra NANO, Krajowy Klaster Kluczowy

BeeGraphene Sp. z o.o. nowym Członkiem Śląskiego Klastra Nano, Krajowy Klaster Kluczowy

Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej nowym Członkiem Śląskiego Klastra Nano

W obszarze nanotechnologii Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej (IIM PŁ) prowadzi zintensyfikowane badania głównie w zakresie syntezy jak i badania właściwości nanostruktur węglowych (grafen wielkopowierzchniowy oraz płatkowy oraz formy sfunkcjonalizowane), a także w postaci grafenowych kropek kwantowych. Struktury tego typu mają potencjał do zastosowania w wielu gałęziach przemysłu dzięki bardzo dobrym właściwościom półprzewodnikowym. Dotyczy to m.in. mikro- i nanoelektronika, biosensoryka i kriosensoryka, medycyna (markery komórek rakowych), układy sorpcyjne […]

więcej