NanoTech Poland

NANONET partnerem medialnym NanoTech Poland 2018

W dniach 6-9 czerwca bieżącego roku odbędzie się międzynarodowa konferencja NanoTech Poland 2018. Wydarzenie organizowane jest przez Centrum NanoBioMedyczne oraz Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.   Konferencja NanoTech Poland 2018 jest adresowana do bardzo szerokiego grona odbiorców: pracowników naukowych, doktorantów, studentów, brokerów technologii, przedstawicieli przemysłu, którzy są zainteresowani najnowszymi osiągnięciami i perspektywami rozwoju, jakie oferują nanonauka i nanotechnologia. Tematyka konferencji dotyczyć […]

więcej