obróbka materiałów

Praktyczne aspekty efektów projektu Clustermat

Jednym z kluczowych założeń projektu Clustermat jest realizowanie badań bezpośrednio związanych z problemem występującym w przemyśle. Możliwość zastosowania wyników projektu w praktyce najlepiej sprawdzać u członków Komitetu użytkowników. Jedno z takich spotkań miało miejsce w firmie Plasma System, gdzie dr Aleksandra Małachowska analizowała aktualnie stosowane sposoby wytwórcze i obróbki materiałów.   Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu CORNET

więcej