spektometria masowa

Komponenty spektometrii masowej w nanoskali

Elektrorozpylanie może znacznie zredukować koszty i procedury analizy chemicznej dokonywanej w terenie, oraz znaleźć zastosowanie w wielu innych dziedzinach. Badania środowiskowe, kontrola żywności, kryminalistyka i wiele innych dziedzin związanzch z analizą chemiczną wykorzystuje spektometrię masowa jako niezwykle dokładne narzędziem, jednakże posiadające poważną wadę:  wysyłanie próbek do laboratorium jest bardzo czasochłonne. Naukowcy z MIT opracowali technologię udoskonalającą spektometrię masową tak, aby mogła być wykonywana […]

więcej