spotkanie

Śniadanie biznesowe Śląskiego Klastra Nano | KKK

Spotkanie Online | Kreowanie zrównoważonych rozwiązań dzięki synergii wodoru i zaawansowanych materiałów

Spotkanie Online | Zaawansowane Materiały dla Rozwoju Technologii Wodorowych

Noworoczne spotkanie inauguracyjne Śląskiego Klastra Nano, Krajowy Klaster Kluczowy

Spotkanie Śląskiego Klastra NANO, Krajowy Klaster Kluczowy | Finansowanie innowacji – ścieżka SMART, FENG