Członkowie Klastra

Brante Partners

Brante Partners świadczy usługi doradcze dla przedsiębiorstw i jednostek badawczych w obszarze komercjalizacji technologii. Interdyscyplinarna wiedza i doświadczenie firmy Brante pozwala na kompleksowe podejście do własności intelektualnej i potraktowanie jej jako produktu rynkowego, którego dostawcami są jednostki badawcze, a odbiorcami przedsiębiorstwa przemysłowe lub fundusze podwyższonego ryzyka (tzw. venture capital).

Firma powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynkowe związane z komercjalizacją wyników badań naukowych oraz politykę zacieśniania współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami. Skuteczna komercjalizacja wymaga profesjonalnej wiedzy z wielu obszarów, a także zrozumienia potrzeb zarówno świata nauki, jak i biznesu. Brante Partners ułatwia nawiązanie dialogu pomiędzy tymi odmiennymi obszarami, przez co zwiększa korzyści realizowane przez jednostki badawcze i przedsiębiorstwa.