Członkowie Klastra

Instytut Technologii Bezpieczeństwa “MORATEX”

Własne przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe dotyczące funkcjonowania służb nadzorowanych lub podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji są realizowane w następujących obszarach:

– działalności naukowej, rozwojowej oraz wdrożeniowej, w  tym w szczególności:

 1. Realizacji zadań badawczych na rzecz służb mundurowych, w szczególności Komendy Głównej Policji oraz Komendy Głównej Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa w ramach subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego  w obszarze nowych rozwiązań materiałowych/technologicznych/ produktowych (zadania oraz ich zakres zostały zdefiniowane przez ww. służby nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji);
 2. Realizacji zadań badawczych (w ramach Funduszu Badań Własnych) na rzecz Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej  Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa w obszarze nowych rozwiązań materiałowych / technologicznych / produktowych (ich zakres został zdefiniowany przez KGP);
 3. Realizacji projektów badawczych i badawczo-rozwojowych w ramach Programu Obronność i Bezpieczeństwo w obszarze nowych rozwiązań materiałowych / technologicznych / produktowych na rzecz służb nadzorowanych lub podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrowi Obrony Narodowej oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 4. Realizacji projektów badawczo-rozwojowych w ramach FENG w obszarze nowych rozwiązań materiałowych/technologicznych/produktowych uwzględniających potrzeby służb nadzorowanych lub podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 5. Realizacji projektów badawczo-rozwojowych w ramach Programu Horyzont Europa (obszar Security) w obszarze nowych rozwiązań materiałowych /technologicznych / produktowych / proceduralnych uwzględniających horyzontalne potrzeby służb nadzorowanych lub podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz innych służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa transportu publicznego;
 6. Stosowanie nanotechnologii oraz nanomateriałów do modyfikacji oraz projektowania zaawansowanych wyrobów tekstylnych, kompozytowych oraz innych układów materiałowych, w tym wyrobów medycznych, stosowanych w szeroko rozumianym obszarze bezpieczeństwa państwa i obronności z możliwą adaptacją do innych sektorów gospodarki (technologie dual-use);
 7. Szeroko rozumiana weryfikacja bezpieczeństwa oraz funkcjonalności tekstyliów, odzieży specjalnej, układów kompozytowych opartych o nanotechnologie oraz nanododatki i nanomateriały;
 8. Procesy certyfikacyjne wyrobów i sprzętu stosowanego w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz w środkach ochrony indywidualnych wytwarzanych/projektowanych z zastosowanie nanomateriałów, nanododatków oraz nanotechnologii.
 9. Działalność certyfikacyjna uwzględniająca oraz skoncentrowana na zapewnieniu służbom nadzorowanych lub podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji bezpiecznych wyrobów o zweryfikowanej i funkcjonalności;
 10. Realizacja czynności związanych z wprowadzaniem wyrobów na rzecz służb resortu spraw wewnętrznych i administracji. Na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Dyrektor Instytutu ITB „MORATEX” został wskazany, jako organ sprawujący  w imieniu Ministra nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych resortu.

W ostatnich dwóch latach Instytut wdrożył do praktyki przemysłowej następujące rozwiązania produktowe i technologiczne:

 • tarczę ochronną dla oddziałów prewencji policji;
 • zestaw przeciwuderzeniowy dla oddziałów prewencji policji;
 • umundurowanie dla policjantów pełniących służbę na stokach narciarskich;
 • umundurowanie dla policjantów pełniących służbę na motocyklach;
 • mobilną kabinę izolacyjno-dekontaminacyjną z aparaturą centrali filtrująco-wentylującej dla pacjentów z podejrzeniem zarażenia COVID-19;
 • kamizelkę balistyczną dla służb cywilnych oraz grup wsparcia ludności cywilnej;
 • przeciwwybuchowe ubranie ochronne EOD NG.

O jakości rozwiązań surowcowych, technicznych i konstrukcyjnych opracowywanych wyrobów, świadczą pozytywne opinie bezpośrednich ich użytkowników oraz przyznawane medale i wyróżnienia krajowych i międzynarodowych instytucji.

Innowacyjność stosowanych rozwiązań badawczo-technologicznych jest potwierdzana przyznawanymi przez Urząd Patentowy RP prawami ochrony. Instytut pozyskał ponad 100 patentów i ponad 140 wzorów użytkowych.

OFERUJEMY

 • ekspertyzy, analizy i opinie
 • realizowanie projektów R&D oraz R&I
 • pozyskiwanie funduszy na realizację projektów badawczych i rozwojowych
 • projektowanie i opracowywanie dedykowanych technologii oraz wyrobów
 • doskonalenie procesów produkcyjnych
 • doradztwo techniczne
 • wspieranie procesów standaryzacji
 • szkolenia

OBSZARY

 • ODZIEŻ I WYROBY OCHRONNE
  • osłony balistyczne
  • odzież specjalna i umundurowania
  • wyroby ochronne (kaski, hełmy, tarcze)
  • indywidualizacja i kastymizacja wyrobów
 • OCHRONA INFRASTRUKTURALNA
  • opancerzenia pojazdów i budynków
  • wyroby pneumatyczne
 • WYROBY MEDYCZNE (ocena i weryfikacja w ramach badań przedklinicznych)
  • opatrunki specjalistyczne
  • hemostatyki
  • systemy opakowaniowe
  • implantowalne wyroby medyczne
 • INNOWACYJNE MATERIAŁY i TECHNOLOGIE
  • materiały i wyroby włókiennicze
  • kompozyty
  • układy polimerowe
  • folie
  • absorbery energii uderzenia
  • metamateriały
 • ALGORYTMY I SYMULACJE
  • analizy ryzyka zdarzeń i ryzyka decyzyjnego
  • symulacje
  • algorytmy
  • wirtualna i rozszerzona rzeczywistość
 • UTYLIZACJA I POZBAWIANIE CECH UŻYTKOWYCH WYROBÓW o PRZEZNACZENIU POLICYJNYM oraz WOJSKOWYM

 

www.moratex.eu