Członkowie Klastra

Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET

Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET jest koordynatorem Śląskiego Klastra NANO i jednym z jego inicjatorów.

NANONET został stworzony w celu propagowania wiedzy o nanotechnologii i nanonauce w społeczeństwie oraz integrowania środowiska naukowego, akademickiego i przemysłowego. Zespół Fundacji tworzą ludzie dla których nanotechnologia jest pasją. Są to wolontariusze, którzy łączą swoje obowiązki jako studenci, doktoranci, młodzi naukowcy, czy też pracownicy aktywni w propagowaniu nauki i budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy.

Swoją działalność rozpoczęli od stworzenia polskojęzycznego portalu o nanotechnologii nanonet.pl (początek 2006 r.) na którym właśnie jesteś. Jednym z elementów portalu jest Newsletter NANONET. Nanonet.pl to dynamicznie rozwijający się naukowo-techniczno-przemysłowy portal non profit, którego celem jest propagowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z nanotechnologią w kraju i zagranicą. Od początku istnienia portalu, a następnie Fundacji NANONET jednym z głównych celów jest poprawa jakości życia społeczeństwa poprzez popularyzację nauki oraz wpływ na poprawę jakości pracy i przedsiębiorczość.

Więcej znajdziesz na tej stronie w zakładce O nas.