Członkowie Klastra

NysaChem® Sp. z o.o.

Misją NysaChem® Sp. z o.o. jest kompleksowe, holistyczne podejście do bezpieczeństwa pożarowego materiałów. Wiedza, doświadczenie oraz indywidualne podejście do problemu zmniejszenia palności pozwalają na opracowanie nowych, innowacyjnych ogniobezpiecznych rozwiązań materiałowych mających zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki.

NysaChem® uważnie obserwuje nowe trendy, produkty, zmiany legislacyjne bezpieczeństwa pożarowego oraz środowiskowego. Wiedza ta pomaga nam ustalać strategie biznesowe na kolejne lata i oferować aktualne portfolio produktowe o najwyższym standardzie jakościowym. Obowiązkiem NysaChem® jest być ciągle zaangażowanym w innowację, rozwój nowych produktów oraz ich wdrożenie do praktyki przemysłowej.

Nasza oferta obejmuje pełen typoszereg związków zmniejszających palność tworzyw sztucznych, kompozytów, klejów,  farb i lakierów oraz produktów przemysłu drzewnego. Jesteśmy dystrybutorem zaufanych, światowych producentów związków zmniejszających palność. Na obszarze Polski reprezentujemy również firmę Metadynea Austria GmbH, Bioenvision, Hindalco .KMT oraz PROLABIN & TEFARM.

W swojej ofercie mamy produkty zmniejszające palność „commodity” jak i „specialty” objęte w kilku grupach produktowych:

NysaChem®  oprócz sprzedaży i dystrybucji związków zmniejszających palność oferuje usługi i współpracę w zakresie:

  • konsultingowe w zmniejszeniu palności materiałów;
  • realizacji wspólnych projektów R&D;
  • wdrożenia rozwiązań na linii technologicznej klienta;
  • „tailor made solution” rozwiązania dedykowane;
  • pomoc w certyfikacji wyrobów.

Nanocząstki są wykorzystywane w celu zmniejszenia palności materiałów, co wpisuje się w działalność związaną z nanotechnologią. Firma ma na celu rozwijanie się w obszarze nanotechnologii i wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań nanomateriałowych w produkcji innowacyjnych rozwiązań zmniejszania palności materiałów. Dodatkowo nasi dostawcy związków zmniejszających palność posiadają uniepalniacze oparte na nanocząstkach:

Bioenvision – Poliedryczne Oligomeryczne Silseskwioksany POSS;

PROLABIN & TEFARM. – Związki hydrotalcytu,

 

Strona internetowa: https://nysachem.com.pl/