Członkowie Klastra

TÜV SÜD

TÜV SÜD POLSKA jest jednym z oddziałów organizacji świadczących usługi na całym świecie. Jako jednostka notyfikowana, uznawana we wszystkich państwach członkowskich, nadzoruje urządzenia techniczne, sposób techniki ich wytwarzania, od odbiorców materiałów, z których będą wykonywane, po ich producentów, jak również sposób ich eksploatacji. Firma realizuje szeroki zakres usług w wielu dziedzinach certyfikacji, badaniach, testach, dopuszczeniach, ekspertyzach i szkoleniach. Świadczone usługi dotyczą również branży związanej z nanotechnologią oraz nanomateriałami. TÜV SÜD posiada zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami wspólnoty oraz normami, procedury wdrażania w/w dokumentów z uwzględnieniem bezpieczeństwa związanego z wykorzystaniem nanomateriałów oraz system certyfikacji jakości nanoproduktów.