hydrofobowość

Otrzymywanie superhydrofobowej powierzchni drewnianej metodą dwuetapową

Naukowcy przebadali dwuetapową metodę zawierającą niskotemperaturową syntezę hydrotermalną z roztworem prekursora TiO2 i późniejszą modyfikację za pomocą fluoroalkilo silanu na drewnianych podłożach.

więcej