Członkowie Klastra

ACTION RESEARCH Sp. z o.o.

Spółka pracuje nad bezkontaktowym pomiarem wilgotności opartym na nanotechnologii. Jest to rewolucja w czujnikach, łączących sensory nanotechnologiczne z technikami bezdotykowymi. Wykorzystuje nanocząstki i nanodetektory do dokładnych pomiarów na poziomie nano. Sensory reagują na wilgoć, zmieniając właściwości, a nanodetektory wykrywają subtelne zmiany, umożliwiając precyzyjne pomiary.

Technologie bezdotykowe jak fale radiowe czy podczerwień umożliwiają zdalne pomiary. Kamery termowizyjne monitorują różnice w emisji ciepła, powiązane z wilgotnością. Nanocząstki mogą być częścią powierzchni, zwiększając czułość pomiarów.

Zalety to precyzyjne pomiary nawet na mikroskalę, szybka reakcja na zmiany atmosferyczne, dostosowanie do różnych warunków i aplikacji. Nanotechnologia umożliwia tworzenie kompaktowych, energooszczędnych urządzeń, minimalizując wpływ na środowisko. Bezkontaktowe metody zwiększają bezpieczeństwo użytkowania.

Podsumowując, to zaawansowane rozwiązanie otwiera nowe możliwości w monitorowaniu środowiska, łącząc precyzję, szybkość i ekologiczne standardy