Członkowie Klastra

Nanosci

Komercjalizowana przez Nanosci technologia fotokatalizy znajduje zastosowanie m.in. do: 

  • redukcji marnotrawstwa żywności poprzez przedłużenie okresu przydatności do spożycia owoców i warzyw po zbiorach (transport, przechowywanie – usuwanie z powietrza pleśni i etylenu) 
  • ochrona zdrowia i życia ludzkiego: dezynfekcja i oczyszczanie powietrza w szpitalach, szkołach, biurach, komunikacji miejskiej etc. (ochrona przed bakteriami, wirusami, a także smogiem, zapachami) 
  • generowania zielonego wodoru 

Klienci Nanosci pochodzą m.in. z branż HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja), oświetleniowej, chłodniczej, transportu żywności. Pozyskują od Nanosci moduły oczyszczające, gotowe do integracji z własnymi liniami produktowymi.  

Znana od ponad 50 lat technologia fotokatalizy opiera się na aktywowaniu nanomateriału światłem UV przez diody LED. W wyniku reakcji utleniania fotokatalitycznego w bezpieczny dla zdrowia sposób dezaktywuje pleśń, mikroorganizmy i inne groźne patogeny, oraz rozkłada lotne związki organiczne i nieorganiczne w nieszkodliwe substancje, jak np. azot, węgiel itd. 

Technologia nie wymaga użycia filtrów, gdyż nanowarstwy fotokatalityczne nie gromadzą zanieczyszczeń, lecz całkowicie je niszczą. Jest też kilkukrotnie bardziej efektywna energetycznie niż alternatywnie używane rozwiązania do dezynfekcji powietrza, jak np. światłem UVC. 

Zespół naukowy Nanosci, pod przewodnictwem CTO – prof. Adriany Zaleskiej-Medynskiej z Uniwersytetu Gdańskiego, od ponad 20 lat zajmuje się badaniem i rozwojem technologii fotokatalizy. Zwieńczeniem prac jest opracowana przełomowa technologia silnika fotokatalitycznego, wykorzystująca wytwarzane i zgłoszone do ochrony patentowej przez Nanosci porowate ceramiczne nanowarstwy fotokatalityczne, aktywowane diodami LED UV. 


Strona internetowa: http://www.nanosci.pl/