nanofabnet

Zespół inicjatywy NanoFabNet opublikował plan działania w zakresie walidacji, harmonizacji i normalizacji w zrównoważonej nanofabrykacji

Fundacja NANONET jest partnerem projektu NanoFabNet, którego celem jest stworzenie międzynarodowego hubu dotyczącego zrównoważonej nanofabrykacji. Po prawie dwóch latach wytężonej pracy całego zespołu NanoFabNet możemy zapoznać się z serią raportów i publikacji o tematyce związanej z zrównoważoną nanofabrykacją. W tym tekście chcemy przybliżyć publikację: Validation, Harmonisation & Standardisation Action Plan for sustainable Nanofabrication. Plan określa wizję NanoFabNet w zakresie przyszłego kształu harmonizacji, […]

więcej

Zrównoważona nanofabrykacja i Safe-by-Design

Fundacja NANONET jest partnerem projektu NanoFabNet, który ma na celu stworzenie międzynarodowego hubu dotyczącego zrównoważonej nanofabrykacji. Od 2015 roku kierunki zrównoważonego rozwoju globalnie wyznaczają cele zrównoważonego rozwoju (sustainable development goals – SDGs), które zostały ustanowione przez ONZ. Zrównoważona nanofabrykacja wpisuje się w ten koncept i jest związana z licznymi z nich, ale również bezpośrednio traktuje o produkcji nanomateriałów. W ramach prac nad projektem członkowie konsorcjum projektu […]

więcej

Infrastruktura nano na świecie

Fundacja NANONET jest partnerem projektu NanoFabNet, który ma na celu stworzenie hubu międzynarodowej współpracy w zakresie zrównoważonej nanofabrykacji. Jednym z aspektów ważnych dla projektu jest identyfikacja i analiza infrastruktury badawczej i przemysłowej, dostępnej w ramach sieci współpracy w Europie i Stanach Zjednoczonych. Zidentyfikowana 66 cleanroomów w 15 krajach z ponad 3000 specjalistycznych urządzeń. Jako jedno z głównych wyzwań dla tego obszaru branży nano jest niejednorodne i mylące dla klientów […]

więcej

Walidacja, harmonizacja, standaryzacja – co to takiego?

Fundacja NANONET jest partnerem projektu NanoFabNet, który ma na celu stworzenie międzynarodowego hubu dedykowanego zrównoważonej nanofabrykacji. Jednym z obszarów ważnych dla stworzenia zrównoważonych łańcuchów produkcji z wykorzystaniem nanotechnologii jest wypracowanie i wdrożenie standardów, a także walidowanie i harmonizacja procesów produkcji. Dlatego w ramach projektu podjęto szerokie działania, żeby przeanalizować obecny stan tych zagadnień w Europie, także stworzyć bazę wiedzy z zakresu tych zagadnień, która będzie dostępna w ramach Hubu, […]

więcej

Dołącz do NanoFabNet!

Fundacja NANONET jest partnerem projektu NanoFabNet, którego celem jest stworzenie międzynarodowego hubu dotyczącego zrównoważonej nanofabrykacji. Hub ciągle się tworzy w ramach projektu nad którym pracujemy wspólnie z 14 partnerami projektu, jednak już teraz tworzony jest kanał informacyjny z najważniejszymi doniesieniami z tego obszaru z całego świata zrzeszając przedstawicieli nauki, przemysłu i organizacji pozarządowych. Są trzy sposoby, żeby być na bieżąco z tym co się dzieje w projekcie: – śledź […]

więcej