Aktualności

Infrastruktura nano na świecie

Fundacja NANONET jest partnerem projektu NanoFabNet, który ma na celu stworzenie hubu międzynarodowej współpracy w zakresie zrównoważonej nanofabrykacji.
Jednym z aspektów ważnych dla projektu jest identyfikacja i analiza infrastruktury badawczej i przemysłowej, dostępnej w ramach sieci współpracy w Europie i Stanach Zjednoczonych.
Zidentyfikowana 66 cleanroomów w 15 krajach z ponad 3000 specjalistycznych urządzeń.
Jako jedno z głównych wyzwań dla tego obszaru branży nano jest niejednorodne i mylące dla klientów prezentowanie oferty sprzętu specjalistycznego. Niespójne nazewnictwo tych samych urządzeń, nie służy otwartej współpracy i innowacyjności działalności badawczej i przemysłowej.
O dostępnej infrastrukturze i taksonomii sprzętu badawczego więcej przeczytasz w artykule na stronie projektu:
A new Taxonomy for Nanofabrication
A także w dostępnym publicznym raporcie:
NanoFabNet Nanofabrication Competence Map

Podobne artykuły

Fundacja NANONET jest partnerem projektu NanoFabNet, którego celem jest stworzenie międzynarodowego hubu dotyczącego zrównoważonej nanofabrykacji. Po prawie dwóch latach wytężonej pracy całego zespołu NanoFabNet możemy zapoznać się z serią raportów i publikacji...
Fundacja NANONET jest partnerem projektu NanoFabNet, który ma na celu stworzenie międzynarodowego hubu dotyczącego zrównoważonej nanofabrykacji. Od 2015 roku kierunki zrównoważonego rozwoju globalnie wyznaczają cele zrównoważonego rozwoju (sustainable development goals – SDGs),...