Aktualności

Walidacja, harmonizacja, standaryzacja – co to takiego?

Fundacja NANONET jest partnerem projektu NanoFabNet, który ma na celu stworzenie międzynarodowego hubu dedykowanego zrównoważonej nanofabrykacji.

Jednym z obszarów ważnych dla stworzenia zrównoważonych łańcuchów produkcji z wykorzystaniem nanotechnologii jest wypracowanie i wdrożenie standardów, a także walidowanie i harmonizacja procesów produkcji. Dlatego w ramach projektu podjęto szerokie działania, żeby przeanalizować obecny stan tych zagadnień w Europie, także stworzyć bazę wiedzy z zakresu tych zagadnień, która będzie dostępna w ramach Hubu, który ma zostać otwarty najpóźniej w 2023 roku.
Więcej przeczytasz w skrótowym artykule na stronie projektu NanoFabNet:
Challenges & Opportunities in the Validation, Harmonisation & Standardisation of industrial-scale Nanofabrication
a także w dłuższym raporcie o tej samej nazwie:
>>LINK<<
Przeczytaj też artykuł napisany przez nasz zespół na stronę NanoFabNet, który streszcza jakie organizacje działają w tym obszarze w Polsce i na świecie:
A Short Introduction to Nanotechnology Normalization in Poland and in the World

Podobne artykuły

Fundacja NANONET jest partnerem projektu NanoFabNet, którego celem jest stworzenie międzynarodowego hubu dotyczącego zrównoważonej nanofabrykacji. Po prawie dwóch latach wytężonej pracy całego zespołu NanoFabNet możemy zapoznać się z serią raportów i publikacji...
Fundacja NANONET jest partnerem projektu NanoFabNet, który ma na celu stworzenie międzynarodowego hubu dotyczącego zrównoważonej nanofabrykacji. Od 2015 roku kierunki zrównoważonego rozwoju globalnie wyznaczają cele zrównoważonego rozwoju (sustainable development goals – SDGs),...