Aktualności

Zrównoważona nanofabrykacja i Safe-by-Design

Fundacja NANONET jest partnerem projektu NanoFabNet, który ma na celu stworzenie międzynarodowego hubu dotyczącego zrównoważonej nanofabrykacji.
Od 2015 roku kierunki zrównoważonego rozwoju globalnie wyznaczają cele zrównoważonego rozwoju (sustainable development goals – SDGs), które zostały ustanowione przez ONZ.
Zrównoważona nanofabrykacja wpisuje się w ten koncept i jest związana z licznymi z nich, ale również bezpośrednio traktuje o produkcji nanomateriałów.
W ramach prac nad projektem członkowie konsorcjum projektu NanoFabNet główną osią projektu jest zrozumienie co i dla kogo oznacza to pojęcie i jak można usprawnić współpracę międzynarodową w tym obszarze, by zwiększyć pozytywny i zminimalizować negatywny wpływ nanomateriałów na otaczającą nas rzeczywistość.
Z kolei pojęcie Safy-by-Design, a ostatnio coraz popularniejsze Safe-and-Sustainable by Design dotyczy bezpośrednio projektowania materiałów, linii produkcyjnych czy łańcuchów dostaw, tak aby były bezpieczne i zrównoważone.
O tym jak wyglądają inicjatywy w tym zakresie w Europie i na świecie dowiecie się więcej:
– w artykule o powszechnych wyzwaniach w zrównoważonej nanofabrykacji:
Common Challenges & Opportunities in sustainable Nanofabrication
– a także w raporcie w który projekt NanoFabNet miał swój duży wkład, a którego inicjatorem jest Andreas Falk z BioNanoNet – naszej siostrzanej austriackiej organizacji. Raport dotyczy utworzenia międzynarodowej inicjatywy łączącej starania europejskie i azjatyckie w zakresie zrównoważonej nanofabrykacji.
International Network Initiative on Safe and Sustainable Nanotechnologies (INISS-nano)