Nanotechnologia

Aktywacja polimerowych nanocząstek za pomocą światła bliskiej podczerwieni

800px-PhotofrinNaukowcy odkryli innowacyjny sposób wykorzystania światła do aktywowania nanocząstek transportujących leki i inne substancje wewnątrz organizmu.

Nowa metoda wykorzystuje światło bliskiej podczerwieni pochodzące z lasera o niskiej mocy do ogrzewania wodnych kieszeni umieszczonych w polimerowych nanocząstkach wypełnionych lekami. Energia świetlna absorbowana przez wodne kieszenie jest przekształcana na energię cieplną, co powoduje zmiękczenie polimeru, umożliwiając uwolnienie leku do tkanki. Proces ten może być powtarzany wielokrotnie, z zachowaniem dokładnej kontroli ilości uwalnianego leku.

Naukowcy podkreślają, że ta metoda może być stosowana z niemal każdym rodzajem dostępnych obecnie  polimerów. Dotychczasowe techniki wykorzystania światła bliskiej podczerwieni wymagały specjalnie projektowanych polimerów, drogich laserów dużej mocy oraz poddawanych kapsułkowaniu nieorganicznych cząsteczek, które mogły być szkodliwe dla zdrowia.

Źródło artykułu: www.azonano.com

Źródło ilustracji: commons.wikimedia.org

Podobne artykuły

Naukowcy z Rosji, Czech i Włoch przeprowadzili interdyscyplinarne prace badawcze związane z opracowaniem nowatorskiego podejścia do leczenia białaczki za pomocą nanomateriałów. Zespołem badawczym kierowała Kateryna Levada z Centrum Immunologii i Biotechnologii Komórkowej Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. Immanuela...
Elżbieta Adamska, Beata Grobelna Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej, Pracownia Chemii i Analityki Kosmetyków artykuł laureata konferencji Sympozjum Młodych Naukowców 2020 Nanocząstki srebra znane są od wielu wieków, głównie ze względu...