Nanotechnologia

Badanie dynamiki procesu krystalizacji za pomocą nanoskalowych pęcherzyków

Naukowcy pracują nad „ujarzmieniem” procesu krystalizacji, który ma przebiegać w wyznaczonym czasie i miejscu. Do tego celu wykorzystali nanoskalowe pęcherzyki służące do transportowania leków w organizmie.

Powszechnie wiadomo, że woda po ochłodzeniu do temperatury poniżej 0° C zamarza. Ale niektóre substancje przechodzące proces „gwałtownego zamrażania” lub „przechłodzenia” pozostają w stanie ciekłym, nawet w temperaturach niższych od ich temperatur zamarzania.
Naukowcy postanowili wykorzystać właściwości tych „przechłodzonych” substancji, aby skrystalizowały się w sposób kontrolowany. W rezultacie, może to zrewolucjonizować system inkapsulacji i podawania leków, które będzie można „zamrozić” w ustalonym czasie i miejscu w organizmie
W celu precyzyjnego zbadania procesu krystalizacji posłużono się nanopęcherzykami przenoszącymi leki. Powłoki pęcherzyków utworzono z przechłodzonego materiału, który „eksloduje” podczas krystalizacji ciekłej powłoki. Właściwość tą można można wykorzystać przy uwalnianiu leków precyzyjnie w określonym miejscu w organizmie. Testy wykazały, ze powłoki zachowują stabilność przez dziesiątki godzin zanim skrystalizują się w zaplanowanym czasie i miejscu.

Źródło artykułu: www.azonano.com
Źródło ilustracji: commons.wikimedia.org

Podobne artykuły

Woda w temperaturze 0°C zamarza – fakt ten jest znany nawet przedszkolakom. Jednak istnieją substancje, które podczas procesów „superchłodzenia” lub „szybkiego zamarzania” pozostają płynne, nawet poniżej temperatury ich zamarzania. Proces...