Polecane

empik school Katowice – specjalna oferta językowa dla biznesu!

empik school dla firm

empik school business prowadzi profesjonalne kursy i szkolenia językowe dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. W procesie nauczania wykorzystywana jest następująca metoda nauczania:

– the INSELL Method (Interactional Sequential Language Learning) – metoda oparta na podejściu komunikatywnym. Jej celem jest opanowanie i doskonalenie umiejętności sprawnego porozumiewania się w języku obcym. Interaktywny charakter nauczania zapewnia łatwość komunikacji w języku obcym już od początkowych etapów nauki. Sekwencyjność, czyli świadoma gradacja treści i umiejętności zwiększa skuteczność przyswajania języka. W procesie nauczania uwzględniane są indywidualne cechy i preferencje słuchacza. Uczymy również, jak pracować bez nadzoru lektora i jak wykorzystywać zdobyte umiejętności w nowych sytuacjach. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku obcym

 Kursy językowe w empik school business – korzyści dla firmy:

sprawna obsługa – jeden partner – jedna faktura – centralne zarządzanie siecią szkół w całej Polsce
– wzrost kompetencji pracowników – pozytywny wpływ na wizerunek firmy
– usprawnienie komunikacji z zagranicznymi kontrahentami – angielski międzynarodowym językiem biznesu
– zwiększenie przewagi konkurencyjnej – szansa na zdobycie nowych rynków
– możliwość rotacji słuchaczy uczęszczających na kurs
– raporty z monitoringu indywidualnych postępów słuchaczy

Kursy językowe w empik school business – korzyści dla pracowników:

– kursy dopasowane do indywidualnych potrzeb
– monitoring postępów w nauce
– zajęcia grupowe lub indywidualne
– innowacyjne metody zwiększające skuteczność nauczania
– dostęp do Strefy Słuchacza – m.in. zadania domowe, dodatkowe ćwiczenia, ciekawostki tematyczne, komunikator, wirtualny nauczyciel

 Jak uczymy

empik school business prowadzi profesjonalne kursy i szkolenia językowe dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. W procesie nauczania wykorzystywane są następujące metody i sposoby nauczania:

– the INSELL Method (Interactional Sequential Language Learning) – metoda oparta na podejściu komunikatywnym. Jej celem jest opanowanie i doskonalenie umiejętności sprawnego porozumiewania się w języku obcym. Interaktywny charakter nauczania zapewnia łatwość komunikacji w języku obcym już od początkowych etapów nauki. Sekwencyjność, czyli świadoma gradacja treści i umiejętności zwiększa skuteczność przyswajania języka. W procesie nauczania uwzględniane są indywidualne cechy i preferencje słuchacza. Uczymy również, jak pracować bez nadzoru lektora i jak wykorzystywać zdobyte umiejętności w nowych sytuacjach. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku obcym

Kadra dydaktyczna

Nauczyciele zagraniczni:
– wykształcenie wyższe
– dyplomy potwierdzające kwalifikacje do nauczania języka obcego (CELTA, TEFL, DELTA, TESOL lub inne)
– doświadczenie w zakresie szkoleń z języka specjalistycznego

Nauczyciele z Polski:
– absolwenci filologii lub kolegium językowego
– przygotowanie pedagogiczne
– doświadczenie w zakresie szkoleń dla biznesu z języka ogólnego oraz specjalistycznego (słownictwo branżowe)

Rodzaje kursów: 

– ogólne
– specjalistyczne:
– oparte na podręczniku wzbogaconym o materiały dodatkowe
– oparte na autorskim programie nauczania:
– umiejętności biznesowe
– słownictwo  specjalistyczne

  Forma prowadzenia zajęć

– indywidualne
– grupowe (otwarte w empik school oraz zamknięte w siedzibie klienta)

 Intensywność zajęć

– standardowe
– intensywne
– weekendowe