Aktualności

FIRMA HANDLOWA ­RAFAŁ KUREK skorzystała z dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

FIRMA HANDLOWA ­RAFAŁ KUREK skorzystała z dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Swój projekt przedsiębiorca złożył w konkursie organizowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i uzyskał wsparcie w wysokości 692 784,00 zł w ramach działania 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski. Projekt pod tytułem „Zakup infrastruktury B+R szansą na rozwój FIRMY HANDLOWEJ – RAFAŁ KUREK” dotyczył zakupu zaawansowanego sprzętu umożliwiającego realizację prac rozwojowych przez przedsiębiorcę. Badania dotyczyły prac nad nowymi mieszankami farb – lakierów samochodowych o nowych i poprawionych właściwościach.
Obszary badawcze – prace nad mieszankami lakierów samochodowych w zakresie:

 • optymalny poziom zabezpieczenia antykorozyjnego lakieru
 • optymalne parametry podkładów
 • badania w zakresie kolorów lakierów pod katem odporności na promieniowanie UV oraz efektu wizualnego
 • badania lakierów nawierzchniowych pod kątem parametrów odporności, czy trwałości połysku/matu

Przeprowadzono ponadto badania w odniesieniu do lakierów do drewna w zakresie:

 • funkcji izolacyjnych lakierów nawierzchniowych
 • odporności na warunki atmosferyczne
 • odporności na ścieralność

Zadania badawcze dla celu badawczego „Polepszenie parametrów jakościowych lakieru bezbarwnego HS 2K AC” dotyczyły głównie:

 • Analizy parametrów fizyko-chemicznych dla czterech próbek lakieru bezbarwnego HS AC 2 K zgodnie z polskimi normami
 • Analiza parametrów fizyko-chemicznych dla czterech próbek lakieru bezbarwnego HS AC 2K z odpowiednimi proporcjami utwardzacza zgodnie z polskimi normami.
 • Analiza parametrów fizyko-chemicznych dla czterech próbek lakieru bezbarwnego HS AC 2K z odpowiednimi proporcjami utwardzacza i rozcieńczalnika zgodnie z polskimi normami.
 • Analiza czasu żelowania mieszaniny
 • Analiza stopnia schnięcia mieszaniny

Wybrane wnioski z badań:
Odpowiedni dobór ilości rozcieńczalnika pozwolił na dopasowanie tej samej lepkości preparatu. Różnice w gęstości są niewielkie co jest pozytywnym aspektem tego badania.
W porównaniu do rozwiązań konkurencyjnych na rynku badane próbki żelują się dużo szybciej, co wpływa negatywnie na jakość lakieru bezbarwnego. Rozwiązaniem problemu mogą być środki pomocnicze reologiczne
Lepkość wypływowa mierzona kubkiem Forda z otworem 4mm zgodnie z normą PN-81/C-81508 odpowiada parametrom produktów liderów rynku
Żywica Nebores HBS 20 60X/ A450 szybko schnie co daję możliwość bardziej efektywnego i wydajnego lakierowania.
Pełen raport z wynikami badań do pobrania tutaj