Aktualności

Fundusz Górnośląski – Projekt Enterprise Europe Network dla małych i średnich przedsiębiorstw

W ramach projektu Enterprise Europe Network małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na pomoc w kojarzeniu partnerów biznesowych i doradztwo w zakresie współpracy międzynarodowej.

 


Usługi dla klastra NANO w zakresie kojarzenia partnerów:

  1. Baza Ofert Kooperacyjnych

Pomożemy przygotować Twój własny profil  i zamieścić go w Bazie Ofert Kooperacyjnych ( Partnering Opportunities Database – POD). Oferta jest promowana w wybranych krajach, dzięki czemu łatwiej pozyskać partnera z interesujących nas regionów świata. W przypadku zainteresowania – Enterprise Europe Network przekazuje dane kontaktowe do danego przedsiębiorcy. Ta współpraca działa w obie strony. Również polskie przedsiębiorstwa, poprzez dostęp do bazy, mogą przeglądać i wybierać spośród ofert trafiających do Polski. Dostęp na stronie www.enterprise.fgsa.pl

  1. Spotkania kooperacyjne typu B2B

Dajemy możliwość udziału w międzynarodowych spotkaniach kooperacyjnych odbywających się w całej Europie. Ośrodek EEN w Katowicach również organizuje spotkania B2B  – najbliższe w październiku  podczas Europejskiego Kongresu MŚP.

  1. Tender Alert (powiadamianie o przetargach międzynarodowych)

Każdy przedsiębiorca otrzymuje od nas pakiet informacyjny o przetargach europejskich  w wybranych przez siebie kodach CPV. Może również sam złożyć ofertę jako główny oferent lub ofertę podwykonawstwa.

 

Wiedza i know-how:

Zdajemy sobie sprawę, że przedsiębiorcy, którzy wchodzą na rynki międzynarodowe mają szereg dodatkowych obowiązków, muszą dostosować się do nowych przepisów. To wszystko sprawia, ze mogą czuć się nieco zagubieni i przytłoczeni. My oferujemy pomoc!

  1. Pracownicy Ośrodka EEN odpowiedzą na indywidualne zapytania przedsiębiorców

Doradzimy w temacie funkcjonowania na rynkach UE, przepisów wspólnotowych, funduszy i programów UE a  także informacji rynkowych.

  1. Oferujemy bezpłatny udział w seminariach, szkoleniach i spotkaniach informacyjnych

Tematyka: zarządzanie ryzykiem walutowym, ochrona praw własności intelektualnej, RODO, pomoc publiczna, fundusze UE dla przedsiębiorstw (Horyzont 2020, programy krajowe), delegowanie pracowników, oznaczenie CE, VAT w transakcjach międzynarodowych, skuteczne wchodzenie na rynki zagraniczne.

  1. Zbadamy gotowość firmy do wdrażania innowacji

EEN bada MSP metodą Imp3rove – badanie odbywa się online, efektem jest raport oceniający poziom gotowości przedsiębiorstwa do wdrażania innowacji w odniesieniu do wybranej przez niego grupy porównawczej.

  1. Doradzimy też indywidualnie

Pracownicy EEN spotkają się osobiście w siedzibie ośrodka, mogą też doradzić telefonicznie czy mailowo. Wszystko w zależności od potrzeb przedsiębiorcy. Usługi dotyczą głównie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania B+R i inwestycji (dotacje, pożyczki), pomocy w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, zasad prowadzenia działalności na rynkach zagranicznych, ochrony praw własności intelektualnej (rzecznik patentowy), pomocy publicznej i delegowania pracowników.

Obecnie działa ponad 600 ośrodków Enterprise Europe Network na całym świecie.

Zapraszamy do najbliższej siedziby Funduszu Górnośląskiego w Katowicach przy ul. Powstańców 17.

Podobne artykuły

Enterprise Europe Network w Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach wraz ze Śląskim Klastrem Nano, Fundacją NANONET oraz partnerami sieci EEN zapraszają firmy oraz instytucje naukowe do udziału w spotkaniach brokerskich (B2B meetings) podczas...
Zapraszamy do uczestnictwa w dziewiątej edycji konferencji „Successful R&I in Europe”, która będzie poświęcona poszukiwaniu partnerów do projektów badawczych w ramach programu Horyzont 2020. Odbędzie się 15 i 16 marca 2018 r. w Düsseldorfie. Wydarzenie organizują: Ministerstwo Kultury...