Nanotechnologia

Innowacyjny nanotransporter do leczenia nowotworów mózgu

Liposome_cross_sectionOpracowano nowy typ nanotransportera 3HM, który jest pięć razy mniejszy od obecnie stosowanych nośników i może o wiele efektywniej dostarczać leki przeciwnowotworowe przez barierę krew-mózg. Naukowcy twierdzą, że 3HM będzie użyteczny zwłaszcza przy leczeniu najcięższych przypadków nowotworów mózgu, jak glejak wielopostaciowy.

Glejak wielopostaciowy (GBM) to jedna z najbardziej agresywnych form raka mózgu. Jest odporny na leczenie i charakteryzuje się wyjątkowym rodzajem wzrostu w otaczającej tkance wzdłuż włókien nerwowych i naczyń krwionośnych, niemal uniemożliwiając jego operacyjne usunięcie.

Leczenie nowotworów mózgu jest utrudnione ze względu na barierę krew-mózg. Działa ona jak filtr przepuszczający do mózgu określone składniki odżywcze i blokujący inne substancje, w tym również leki zwalczające GMB, które są zwykle transportowane w liposomach mierzących 110 nm, co znacznie utrudnia przejście przez barierę i dostatecznie dużą akumulację środków leczniczych w okolicach guza. Opracowane przez naukowców nowe nanotrasportery 3HM mierzą zaledwie 20 nm i mogą znacznie łatwiej przedostać się do mózgu i zgromadzić się wewnątrz guza GBM w większej ilości niż dotychczas stosowane nanotransportery, co wykazały testy przeprowadzone na szczurach.

3HM stworzono wykorzystując cząsteczki zwane micelami (3HM – 3-helisowa micela). Micele to sferyczne agregaty utworzone ze związków amfifilowych, czyli związków z obszarami hydrofilowymi i lipofilowymi. Ich amfifilowe właściwości umożliwiają im formowanie pustych w środku sfer, gdy znajdą się w wodnistych roztworach, jak krew czy płyn komórkowy. Umieszczony w środku tych sfer lek z łatwością może przedostać się przez błony lipofilowe, w tym również barierę krew-mózg.

 

Źródło artykułu: www.azonano.com

Źródło ilustracji: commons.wikimedia.org

Podobne artykuły

W niedawno opublikowanym artykule w czasopiśmie Nanomedicine profesor fizyki UTA Wei Chen z zespołem współpracowników rozwinął ideę wykorzystania nanocząstek dwutlenku tytanu stymulowanych mikrofalami do zwalczania komórek nowotworowych bez uszkodzenia zdrowych komórek wokół nich. Metoda...
Ze względu na swoją wielkość, nanorurki węglowe zostały zbadane pod kątem zdolności do dostarczania immunoterapii. Kształt CNT pozwala na stosunkowo łatwe wejście do komórek, przy jednoczesnym zachowaniu dużego stosunku powierzchni do objętości. Umożliwia to modyfikację zarówno zewnętrznej,...